Пошук по сайту


16. ЧЕРГОВИЙ ПО РОЗ’ЇЗДУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка76/76
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

16. ЧЕРГОВИЙ ПО РОЗ’ЇЗДУ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу із забезпечення приймання, відправляння і пропуску поїздів. Забезпечує виконання графіка руху поїздів, проводить спостереження за головними робочими зонами роз’їзду. Переводить стрілки і керує сигналами, готує маршрути приймання, відправлення, пропуску поїздів. У разі несправності пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв’язку встановлює порядок руху поїздів і оформляє документи, передбачені Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. Контролює правильне виконання окремих розпоряджень відповідно до показань приладів керування. Здійснює зв’язок із суміжними станціями, поїзним диспетчером, машиністами локомотивів та електропоїздів у межах роз’їзду та перегонів, що прилягають до роз’їзду, з питань руху поїздів. Видає машиністам локомотивів та електропоїздів попередження на право зайняття перегону, блок-дільниці. У разі потреби виконує операції з підготування маршрутів із приймання, відправлення та пропускання вручну. Веде журнал руху поїздів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали згідно з колом обов’язків; Правила технічної експлуатації залізниць України ; технічно-розпорядний акт роз’їзду, технологічний процес роботи роз’їзду, принципи роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування та зв’язку (СЦБ); Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху при виконанні колійних робіт; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ; Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезення їх залізницями; графік руху поїздів, план формування поїздів, правила перевезень вантажів; правила і норми з охорони праці; основи економіки, організації праці і управління; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України ; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта.

Професійно-технічна освіта та спеціальна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи на залізничній станції V класу — не менше 2 років.

17. ЧЕРГОВИЙ ПО СОРТУВАЛЬНІЙ ГІРЦІ


Завдання та обов’язки. Керує роботою з перероблення вагонів на сортувальній гірці. Організовує виконання змінного завдання з розформування і формування поїздів відповідно до плану формування і вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, технічно-розпорядного акту і технологічного процесу роботи станції, контролює його виконання. Забезпечує безпеку виконання маневрової роботи, дотримання правил охорони праці, ефективне використання гіркових пристроїв та локомотивів, а також схоронність рухомого складу і вантажів, що перевозяться. Встановлює режим розпуску составів з гірки, погоджує порядок виконання маневрових робіт з маневровим диспетчером та черговим по станції. Інформує працівників про план виконання робіт, наявність в составах, що розпускаються, та на коліях сортувального парку вагонів з вантажами окремих категорій, що потребують особливої обережності. Контролює утримання гіркових пристроїв автоматики, механізації, централізації, сигналізації та зв’язку, вживає оперативних заходів щодо усунення їх несправностей. Керує роботою операторів сортувальної гірки та іншими працівниками, що пов’язані з розформуванням составів на сортувальній гірці, проводить інструктаж з охорони праці і безпеки руху.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ; Інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; технічно-розпорядний акт і технологічний процес станції; накази, розпорядження і вказівки Укрзалізниці, залізниці з руху поїздів і маневрової роботи; будову сортувальної гірки, принцип роботи пристроїв гіркової автоматики, механізації, централізації, сигналізації, зв’язку і правила їх експлуатації; правила перевезень вантажу, графік руху і план формування поїздів; єдину сітьову та умовну розмітку вагонів, систему нумерації вагонів; ходові властивості рухомого складу, порядок роботи на ПЕОМ, з системами маневрового радіозв’язку гучномовного сповіщання; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України ; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж роботи, пов’язаний з рухом поїздів — не менше 2 років.

18. ЧЕРГОВИЙ ПУНКТУ ОБОРОТУ ЛОКОМОТИВІВ.


ЧЕРГОВИЙ ПУНКТУ ПІДМІНИ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво з видавання локомотивів під поїзди та відправленням моторвагонного рухомого складу на лінію. Забезпечує своєчасне прибуття локомотивних бригад, контролює їх стан та проходження медичного огляду, перевіряє посвідчення особи. Інструктує методам безпечного проведення поїзда на дільницях з обмеженням швидкості руху, знайомить з документацією щодо безпеки руху, оформлює і видає проїзні документи. Контролює бережливе утримання локомотивів і моторвагонного рухомого складу (МВРС), безпечне пересування їх деповськими коліями, наявність на локомотивах та моторвагонному рухомому складі (МВРС) автоматичної локомотивної сигналізації, автостопів локомотивів, приладів безпеки і радіозв’язку, інструменту, сигнального приладдя, освітлювальних приладів, протипожежного інвентарю, повне екіпірування паливом, охолоджувальною рідиною, піском, мастильними матеріалами, гальмовими башмаками. Стежить за дотриманням правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки всіма робітниками зміни під час виконання робіт та правильним оформленням встановленої документації. Стежить за дотриманням локомотивними бригадами встановленого режиму праці та відпочинку.

Повинен знати: накази, вказівки, нормативно-методичні матеріали та інші керівні документи згідно з колом обов’язків; будову, технічне обслуговування і експлуатацію локомотивів та моторвагонного рухомого складу (МВРС), розподіл локомотивного парку за видами робіт; норми простою локомотивів та електропоїздів на поточному ремонті, технічне обслуговування та екіпірування; графік обертання локомотивів та моторвагонного рухомого складу (МВРС); розклад руху поїздів; порядок ставлення локомотивів в запас і резерв; основи економіки, організації виробництва, праці; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта.

Професійно-технічна освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

19. ЧЕРГОВИЙ СТАНЦІЙНОГО ПОСТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ


Завдання та обов’язки. Організовує маневрову роботу і забезпечує безпеку руху в районі станції, що обслуговується, відповідно до вимог, які встановлені Правилами технічної експлуатації залізниць України, Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкцією з сигналізації на залізницях України, технічно-розпорядним актом і технологічним процесом роботи станції. Виконує операції з готування маршрутів маневрових пересувань з пульта керування пристроями електричної централізації стрілок і сигналів. Контролює правильне готування маршрутів відповідно до показань приладів керування, закріплення составів і вагонів на станційних коліях гальмівними пристроями за порядком і нормами, що встановлені технічно-розпорядним актом станції. Запитує згоду на маневрові пересування у чергового по залізничній станції під час пересування вагонів за межі району керування, що обслуговується. Використовує в роботі електронно-обчислювальну техніку для отримання (видавання) оперативної інформації. Бере участь у виконанні змінного плану роботи станції. Забезпечує виконання наказів, розпоряджень та вказівок Укрзалізниці, залізниці щодо організації руху поїздів і маневрової роботи, безпеки руху, правил охорони праці. Оперативно керує складачами поїздів і машиністами маневрових локомотивів у районі, що обслуговується. Контролює дотримання ними трудової і технологічної дисципліни. Відповідає за збереження інвентарю.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; накази, розпорядження і вказівки Укрзалізниці, залізниці; методичні, нормативні та інші керівні матеріали згідно з колом обов’язків; технічно-розпорядний акт і технологічний процес роботи станції, принцип пристроїв СЦБ і зв’язку та правила користування ними; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки на залізничному транспорті; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України ; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посадах, що пов’язані з організацією перевезень на залізниці — не менше 2 років.

_

1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка