Пошук по сайту


15. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ БЛАНКІВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Сторінка9/76
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76

15. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ БЛАНКІВ


Завдання та обов’язки. Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і видавання бланків, квитків та книг на складі, раціональне їх розміщення на складських площах для полегшення і прискорення пошуку. Забезпечує зберігання складових матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання. Веде облік складських операцій, слідкує за додержанням правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів та складанням встановленої звітності. Організовує своєчасні забезпечення підприємств, організацій та структурних підрозділів залізниці бланками суворої звітності та бланками облікових і звітних форм. Керує роботою з отримання від підприємств, організацій та структурних підрозділів залізниці замовлень на потрібну кількість книг і бланків. Забезпечує складання річних і квартальних заявок на виготовлення квитків і бланків суворої звітності. Здійснює перевірку і коригування заявок відповідно до існуючої потреби, встановлених норм витрат у межах виділеного залізницею фонду паперу. Організовує складання і подання замовлень-заявок типографіям на виготовлення книг і бланків згідно з укладеними договорами. Контролює виконання типографіями замовлень, одержання і перевезення готової бланкової продукції та своєчасне оформлення розрахунків з типографіями. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей складу. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

Повинен знати: положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи згідно з колом обов’язків, з організації складського господарства; правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей; положення та інструкції про їх облік; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства України; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.

16. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ НЕЗАТРЕБУВАНИХ ВАНТАЖІВ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу складу. Приймає і веде облік бездокументних і незапитаних вантажів, які належить реалізувати через склад. Організовує належне складування, збереження, забезпечення повної схоронності прийнятих на склад вантажів. Створює комісію для оцінки вантажів, бере участь у складанні актів оцінки та приймання і здавання вантажів. Оформляє фінансові документи згідно з актом оцінки. Забезпечує передавання торговельним організаціям, збутовим базам, підприємствам і організаціям вантажів, які належить реалізувати з оформленням необхідної документації, облікових і звітних форм щодо приймання, оцінки, передавання незапитаних та бездокументних вантажів відповідно до діючих нормативних документів. У разі потреби вживає заходів щодо знищення вантажів, які повністю втратили споживчі якості, забезпечує оформлення відповідних документів. Забезпечує дотримання порядку розрахунків за вантажі, які передаються іншим організаціям, а також своєчасне і повне передавання відділкам Держбанку документів на оплату вартості реалізованих вантажів. Забезпечує своєчасне і повне подання у фінансово-економічну службу залізниці звітів за реалізовані вантажі з додатком накладних, багажних відомостей, комерційних актів, актів оцінки і приймання-здавання вантажів, копій наказів комерційної або пасажирської служби про надання дозволу на реалізацію вантажу. Інструктує працівників станцій щодо застосування Правил перевезення вантажів, Статуту залізниць України, інших нормативних документів під час оформлення документів на реалізацію вантажу на місці. Забезпечує утримування службового і складського приміщення, прилеглої території відповідно до санітарних і протипожежних норм, виконання вимог нормативних актів про охорону праці згідно з колом своїх обов’язків та дотримання норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.

Повинен знати: Правила перевезень вантажу; Тарифний посібник;

Правила реалізації вантажів та порядок оформлення необхідних документів; прейскуранти, їх застосування і порядок розрахунку цін реалізації; терміни і порядок зберігання окремих видів вантажів; інструкцію з передавання вантажів іншим організаціям; порядок зберігання та пересилання коштовних металів (золота, срібла тощо), які були здані на склад реалізації після виявлення на станціях у камерах схову; порядок розрахунків за реалізований вантаж з клієнтурою; форми вантажної перевізної документації; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з приймання і здавання вантажів не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та стаж роботи з приймання і здавання вантажів не менше 2 років.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка