Пошук по сайту


Харківська гімназія №55 харківської міської ради харківської області

Харківська гімназія №55 харківської міської ради харківської областіХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 55

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 55

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З

25.03.2013

№ 74Про порядок організованого закінчення

2012/2013 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11-х класів Харківської гімназії № 55

Харківської міської ради Харківської області
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008  № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.03.2013 № 148 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.03.2013 № 46 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу управління освіти адміністрації Київського районну Харківської міської ради від 21.03.2013 № 67 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності» з метою створення належних умов у Харківській гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників гімназії вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Мазикіній О.Б.:

1.1. Забезпечити у повному обсязі посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів у 2012/2013 навчальному році.

До 26.04.2013

1.2. Затвердити в установленому порядку розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

До 20.04.2013

1.3. Забезпечити контроль за своєчасним та об’єктивним виставленням учням 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річним оцінюванням з української мови, українського читання, математики з врахуванням балу за державну підсумкову атестацію.

До 22.05.2013

1.4. Вжити заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення ДПА

1.5. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти.

До 25.05.2013

1.6. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 2 – 4-х класів.

До 20.05.2013

1.7. Забезпечити контроль за проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики.

З 27.05.2013 по 30.05.2013 – 1–4-і класи
2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Алієвій А.В.:

2.1. Забезпечити у повному обсязі посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів у 2012/2013 навчальному році.

До 20.04.2013

2.2. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11-х класів згідно з орієнтовним переліком предметів для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11 (12)-х класів.

До 20.04.2013

2.3. Організувати надання у визначені терміни до відділу нормативності і якості освіти управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради інформаційних матеріалів відповідно до переліку, встановленого наказом управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 21.03.2013 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності».

Квітень-червень 2013 року

2.4. Надати до управління освіти (Андрійченко Н.В.) замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти.

До 20.04.2013

2.5. Надати до управління освіти (Андрійченко Н.В.) інформацію про випускників 11-х класів, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

До 30.05.2013

2.6. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм.

до 24.05.2013

2.7. Здійснити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

До 17.05.2013 – семестрове оцінювання,

до 23.05.2013 – річне оцінювання
2.8. Провести роз’яснювальну роботу з вчителями з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних зборів міжнародного рівня, та проведення державної підсумкової атестації.

До 25.04.2013

2.9. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій з питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася у письмовій формі.

З 23.05.2013 по 31.05.2013 – 11 -і класи,

з 28.05.2013 по 11.06.2013 – 9-і класи

2.10. Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах:

- внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою,

До 10.06.2013 (9-ті класи)

- внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 29.05.2013 (11-ті класи)

2.11. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та шкільній документації.

До 30.05.2013

2.12. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти.

До 14.06.2013 – 9-і класи,

до 07.06.2013 - 11-і класи
3. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Лісовенко Н.Л.:

3.1. Унести відповідні зміни до режиму роботи гімназії у дні проведення державної підсумкової атестації в 11-х класів та перенесення робочих днів.

18.05.2013, 23.05.2013

3.2. Розробити та надати на затвердження «Графік-календар закінчення 2012/2013 навчального року» та «Заходи щодо організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в Харківській гімназії N 55»

До 31.03.2013

3.3. Надати до управління освіти списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації та документи, що підтверджують звільнення учнів 11-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.

09.04.2013

3.4. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

До 20.04.2013

3.5. Надати на погодження до управління освіти розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти та учнів 11-х класів за курс повної загальної середньої освіти та проекти наказів щодо складу державних атестаційних та апеляційних комісій з кожного предмета.

До 20.04.2013

3.6. Здійснити контроль за роботою класних керівників з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-х класів до отриманих ними балів за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 11.06.2013

3.7. Забезпечити проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 1-8, 10-х класах.

З 27.05.2013 по 30.05.2013 – 1–4-і класи;

З 27.05.2013 по 07.06.2013 – 5–8-і й 10-і класи

3.8. Установити контроль за роботою педагогів гімназії у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2013 року

4. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Добриніній О.Л.:

4.1. Забезпечити підготовку та проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник».

24.05.2013

4.2. Надати до управління освіти інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою формою.

До 30.04.2013

4.3. Забезпечити підготовку та проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення основної школи випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вручення їм свідоцтв про базову загальну середню освіту державного зразка та закінчення школи випускниками 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

30.05.2013 – для 11-х класів,

11.06.2013– для 9-х класів

5. Всім педагогічним працівникам:

5.1. Вжити всіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої школи.

Березень-травень 2013 року

5.2. Забезпечити дотримання чинних нормативних документів з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Березень-травень 2013 року

5.3. Забезпечити повне та якісне виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

До 24.05.2013

5.4. Забезпечити здійснення семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів

До 23.05.2013

5.5. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11-х класів старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у такі терміни:

- 23 травня 2013 року - предмет за вибором;

- 27 травня 2013 року - українська мова (переказ);

- 29 травня 2013 року – профільний предмет.

5.6. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів:

- 28 травня 2013 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

- 31 травня 2013 року – українська мова (диктант);

- 03 червня 2013 року – географія (письмово);

- 06 червня 2013 року – біологія (письмово);

- 10 червня 2013 року – іноземна мова (англійська).

5.7. Організувати у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

З 27.05.2013 по 30.05.2013 – 1–4-і класи;

З 27.05.2013 по 07.06.2013 – 5–8-і й 10-і класи

5.8. Здійснити відповідні заходи з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Квітень-червень 2013 року

6. Нікішиній І.В., відповідальній за інформаційне наповнення офіційного сайту гімназії, розмістити цей наказ на сайті гімназії.

До 31.03.2013

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гімназії І.П.Дементьєва

З наказом № 74 від 25.03.2013 «Про порядок організованого закінчення

2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області» ознайомлені:


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Департаменту освіти Харківської міської ради від 04. 01. 2011 №3, наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Призначити відповідальним за організацію та облік працевлаштування випускників Ткаченко В. М. – заступника директора з навчально-виховної...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Призначити відповідальним за організацію та облік працевлаштування випускників Ткаченко В. М. – заступника директора з навчально-виховної...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковск

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской областиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка