Пошук по сайту


Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 8 червня 2001 року n 85/363 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 8 червня 2001 року n 85/363 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом


Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства транспорту України
від 8 червня 2001 року N 85/363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2001 р. за N 540/5731

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О. Б.), Департаменту безпеки транспорту та технічної політики Міністерства транспорту України (Петрашевський О. Л.) в установленому порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики Міністерства транспорту України (Петрашевський О. Л.) забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Ліцензійної палати України та Міністерства транспорту України від 11.05.99 N 45/249 "Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом та контроль за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством юстиції України 25.05.99 за N 329/3622.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра транспорту України згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. В. Кужель 

Перший заступник Міністра
транспорту України 

 
В. Г. Цибенко 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства транспорту України
від 8 червня 2001 р. N 85/363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2001 р. за N 540/5731 


Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до:

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закону України "Про транспорт";

Закону України "Про залізничний транспорт";

Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів";

Закону України "Про природні монополії";

Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";

Закону України "Про захист прав споживачів";

Закону України "Про транзит вантажів";

Закону України "Про підтвердження відповідності";

Директиви Ради Європейського співтовариства 91/440/ЄЕС від 29.07.91 "Про розвиток залізничного транспорту в Європейському співтоваристві";

Директиви Ради Європейського співтовариства 95/18/ЄЕС від 19.06.95 "Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності щодо надання послуг суб'єктами господарювання з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.

1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.

1.4. Видачу ліцензій на право надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом здійснює Міністерство транспорту України.

1.5. Суб'єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом повинен забезпечити виконання кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.
2. Вимоги для провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом
2.1. Кваліфікаційні вимоги

2.1.1. Персонал суб'єкта господарювання повинен мати відповідну кваліфікацію в галузі своєї діяльності, а саме:

керівник - освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом "організація перевезень і управління на транспорті" (за видами) або спеціаліста за фахом "організація перевезень і управління на транспорті" (за видами) і тривалість роботи за фахом не менш трьох років;

заступник керівника та середній керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за фахом "організація перевезень і управління на транспорті" (за видами) або "автоматика та автоматизація на транспорті" і тривалість роботи за фахом не менш трьох років;

нижчий керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за фахом "організація перевезень і управління на транспорті" (за видами) або "автоматика та автоматизація на транспорті";

виробничий персонал - освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за фахом "організація перевезень і управління на транспорті" (за видами) або "автоматика та автоматизація на транспорті" або професійно-технічну освіту за фахом, який відповідає його спеціалізації при виконанні обов'язків, пов'язаних з наданням послуг з перевезення вантажів і пасажирів залізничним транспортом.

2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

для персоналу суб'єкта господарювання - періодичне підвищення кваліфікації у навчальних закладах, які проводять навчання в галузі залізничного транспорту. Період підвищення кваліфікації за фахом повинен бути менше п'яти років;

для персоналу суб'єкта господарювання, який надає послуги з перевезення небезпечних вантажів, - підвищення кваліфікації за спеціалізованими програмами в навчальних закладах, які проводять навчання у галузі залізничного транспорту з одержанням відповідного свідоцтва. Період підвищення кваліфікації за фахом дорівнює не більше трьох років;

для персоналу суб'єкта господарювання - підтвердження згідно з нормативами, що діють на залізничному транспорті, своєї кваліфікації щодо знання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та інших обов'язкових норм.
2.2. Організаційні вимоги

2.2.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

підрозділ або персонал, відповідальний за забезпечення якості та безпеку надання послуг;

підрозділ або персонал, відповідальний за забезпечення надання послуг з перевезення небезпечних вантажів (у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів).

2.2.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

виконувати свої поточні і можливі фінансові зобов'язання перед клієнтами;

забезпечити фізичний захист, охорону, безпеку і зберігання небезпечного вантажу;

забезпечити формування та просування своїх поїздів згідно з установленим напрямком вагонопотоків, планом формування поїздів та порядком, який діє на Укрзалізниці;

забезпечити в установленому порядку страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів.

2.2.3. Суб'єкту господарювання необхідно мати сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації Міністерства транспорту України, визначений у Положенні про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 207 та зареєстрованому Міністерством юстиції України 19.08.98 за N 525/2965, який свідчить про можливість надання ними послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом відповідно до нормативних документів, визначених у пунктах 2.3.1 та 2.5.1 цих Ліцензійних умов.
2.3. Технологічні вимоги

2.3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

нормативну документацію, згідно з якою надаються послуги, що пов'язані з перевезенням пасажирів і вантажів залізничним транспортом, і зміст якої визначений у ГСТУ 32.0.10.001-97 "Порядок розроблення, правила побудови, викладу, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів у галузі залізничного транспорту", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 208, і ГСТУ 32.0.10.018-97 "Типова побудова технічних умов на продукцію для залізничного транспорту України", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 09.02.98 N 39, та яка зареєстрована в порядку, встановленому ГСТУ 32.0.10.002-97 "Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, внесення змін, скасування та видання нормативних документів у галузі залізничного транспорту", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 209, і ГСТУ 32.0.10.019-97 "Порядок узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію для залізничного транспорту України", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 17.04.98 N 134 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08.05.98 за N 295/2735;

опис послуги, її обсягу, можливості та термінів її надання;

зазначену майбутню вартість;

інструкції з експлуатації, які оформлені та затверджені в порядку, визначеному чинним законодавством, на транспортні засоби та інші супутні механізми та обладнання, з допомогою яких надаються послуги з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

інструкції про порядок виявлення відповідальних за порушення технічних умов надання послуг в разі виявлення невідповідності встановленим вимогам, надходження претензій від споживачів і притягнення організацій до відповідальності за недостатню якість послуги.

2.3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

оформляти платіжні та супровідні транспортні документи на бланках перевізних документів в установленому порядку з застосуванням комп'ютерно-касової системи;

забезпечити ефективний контроль за технологічною обробкою поїздів (вагонів) на станціях формування, призначення і проміжних станціях.
2.4. Інші вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

ремонтні потужності (власні або орендовані) для виконання ремонту і (або) технічного обслуговування транспортних засобів;

сертифіковані транспортні засоби (власні або орендовані), за допомогою яких суб'єкт господарювання надає послуги;

комп'ютерну систему, зв'язану з відповідною комп'ютерною системою обчислювальних центрів залізниць.

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, повинен укласти договір страхування про відшкодування збитків, пов'язаних з нещасними випадками під час надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.
2.5. Особливі вимоги провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом

2.5.1. Під час здійснення господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, суб'єкти господарської діяльності повинні дотримуватись таких особливих вимог:

надавати послуги, пов'язані з перевезеннями пасажирів і вантажів залізничним транспортом без порушення вимог, що регламентують цю діяльність відповідно до чинного законодавства, зокрема:

Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457;

Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.97 N 252;

Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.07.98 N 297 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.10.98 за N 620/3060;

Технічних умов на виконання послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів та вантажів на внутрішніх та міжнародних лініях залізничним транспортом, які виконані відповідно до п. 2.3.1 цих Ліцензійних умов;

оформляти платіжні та супровідні транспортні документи за допомогою комп'ютерно-касової системи;

забезпечувати виконання договірних зобов'язань перед клієнтом, який уклав з ним договір про надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, - у разі анулювання ліцензії;

забезпечувати конфіденційність інформації, яка пов'язана з обслуговуванням клієнтів, та супутньої інформації про клієнтів і не використовувати інформацію без дозволу клієнтів.

2.5.2. Під час надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом є неприпустимим:

здійснення діяльності на ринку послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів та вантажів залізничним транспортом, без ліцензій;

надавати послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів залізничним транспортом, з порушенням вимог, зазначених у нормативних актах, передбачених пунктом 2.5.1 цих Ліцензійних умов, та засвідчених сертифікатом відповідності;

використовувати несертифіковану комп'ютерну техніку та програмне забезпечення.

 

Заступник начальника Головного
управління реєстрації та ліцензування -
начальник управління ліцензування 

 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики 

 
О. Л. Петрашевський 


 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки...
Ство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02. 11. 2006 n 1540 та з метою встановлення...

Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в межах компетенції розглянув Ваше звернення від 29. 05....

Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики...
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони...
України, затвердженого Указом Президента України від 09. 03. 98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення...

На рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними...
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду...
Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року n 1335/5/1159

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Зауваження та пропозиції також можна надсилати на адресу Державного...
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України „Про застосування звичайних цін при здійсненні податкового контролю”

Державний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет»...
Внесені відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 06 червня 2016 року №622, зареєстрованого у Міністерстві юстиції...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка