Пошук по сайту


Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту управління освіти І науки територіальний відділ освіти, молоді та спорту ленінського району

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту управління освіти І науки територіальний відділ освіти, молоді та спорту ленінського районуЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ

вул. Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, E-mail: lenroo@ukr.net Код ЄДРПОУ 37611401

Н А К А З

10.02.2015 № 145
Про план роботи з кадрами

територіального відділу освіти, молоді

та спорту Ленінського району на 2015 рік

З метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запорбігання корупції», керуючись розпорядженням міського голови від 31.12.2014 № 460р «Про план роботи з кадрами виконавчих органів міської ради на 2015 рік», інших нормативних документів, чинного трудового законодавства.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план роботи з кадрами територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району на 2015 рік.

2. Головному спеціалісту територіального відділу Каплан С.В.:

2.1. Забезпечити організацію виконання плану роботи з кадрами на 2015 рік.

2.2. Узагальнити до 15.12.2015 результати виконання плану роботи з кадрами в 2015 році.

3. Керівникам навчальних закладів:

3.1. Забезпечити виконання плану роботи з кадрами на 2015 рік.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Т.Я.Озерова

Додаток до наказу ТВО

від 10.02.2015 № 145
План роботи з кадрами

територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району

на 2015 рік

1. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» забезпечити своєчасне внесення пропозицій щодо присвоєння чергових рангів посадовим особам місцевого самоврядування, які успішно відпрацювали на посаді не менш як два роки.

Протягом року

Головний спеціаліст по

роботі з кадрами

2. З метою чіткого обліку посадових осіб місцевого самоврядування забезпечити своєчасне надання до департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради відомостей про зміни облікових даних.

Впродовж 3 днів

Спеціалісти ТВО
3. Оптимально використовувати поновлення кадрів, просування по службі перспективної молоді та осіб, зарахованих до кадрового резерву, практикувати їх стажування, залучати до виконання доручень, пов’язаних з можливою майбутньою роботою, а також до вивчення близьких за змістом ділянок роботи.

Здійснити організацію самопідготовки осіб, зарахованих до кадрового резерву. Продовжувати практику стажування з метою вивчення їх ділових здібностей, моральних якостей та визначення рівня готовності до просування по службі і заняття вакантних посад.

Протягом року

Начальник відділу Керівники навчальних

закладів району
4. Проводити моніторинг якісного та вікового складу посадових осіб місцевого самоврядування територіального відділу. Протягом року

Начальник відділу

5. Забезпечити навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом року

Начальник відділу Головний спеціаліст по

роботі з кадрами

6. Забезпечити виконання вимог розпорядження міського голови від 09.09.2002 № 2411р «Про порядок призначення на посади та укладення контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста»:

- здійснити своєчасне попередження керівників про закінчення терміну дії контракту,

- надати пропозиції до департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради щодо продовження трудових відносин з керівниками навчальних закладів.

В терміни згідно

законодавства

Начальник відділу
7. Надати пропозиції щодо кадрового резерву на керівні посади навчальних закладів району на 2016 рік.

Грудень 2015

Головний спеціаліст по

роботі з кадрами
8. Здійснити аналіз якісного та кількісного складу педагогічних працівників навчальних закладів району в 2015 році

Жовтень 2015

Головний спеціаліст по

роботі з кадрами
9. Скорегувати потребу в кадровому забезпеченні навчальних закладів на 2015 – 2016 роки, з урахуванням вікових показників особового складу педпрацівників

Червень 2015

Керівники навчальних закладів
10. Здійснити організацію роботи з кадрами в частині своєчасного проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації

Протягом року

Головний спеціаліст по

роботі з кадрами

Керівники навчальних закладів
11. Продовжити роботу по створенню умов для удосконалення володіння педагогами навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями

Протягом року

Керівники навчальних закладів
12. Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 № 930 зі змінами.

Протягом року

Головний спеціаліст по

роботі з кадрами

Керівники навчальних закладів
13. Забезпечити прозорість розподілу навчального навантаження між педагогами, вжити заходів щодо збереження обсягу навчального навантаження вчителя при його встановленні на новий навчальний рік, дотримання принципу наступності роботи, викладання предметів у класах

Травень - Серпень 2015

Керівники навчальних закладів
14. Сприяти направленню працівників територіального відділу, педагогічних працівників навчальних закладів району до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністями “Державне управління”, “Управління навчальними закладами”.

Червень – Серпень 2015

Начальник відділу

Керівники закладів
15. Продовжити практику звітування керівників навчальних закладів району на загальних зборах (конференціях) закладу щодо виконання посадових обов’язків.

Червень – серпень 2013

Керівники навчальних закладів
16. Забезпечити своєчасне подання працівниками територіального відділу, керівниками навчальних закладів району декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

До 01.04.2015

Працівники ТВО

Керівники навчальних закладів

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: Код єдрпоу 37611401

Нормативно-паравова документація міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...

212 положенн я про порядок розгляду письмових звернень громадян у...
Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян у департаменті освіти І науки, молоді та спорту міської ради

Інститути післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)289-96-21, e-mail: lenroo@ukr. Код єдрпоу 37611401

Концепція сімейного виховання в системі освіти україни
Схвалено Вченою радою Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (протокол...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка