Пошук по сайту


Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником гуртка, вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником гуртка, вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового

комітету

_________ О.Ю. Волинчук

___________________ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Бориспільського міського

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді

10 січня 2011 року № 7-о
ІНСТРУКЦІЯ № 7-ОП

та безпеки життєдіяльності для керівника гуртка Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді (далі Центр), Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджених наказом по Центру від 10.01.2011року № 7-о.

1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності керівника гуртка в Центрі та школі на базі якої працює гурток.

1.5. Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником гуртка, вимог з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю України».

1.6. Відповідальність за розробку і контроль за виконанням керівником гуртка інструкції з безпеки діяльності покладається на відповідального з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Центру.

1.7. Перед призначенням на роботу і періодично, один раз на рік, керівник гуртка повинен проходити медичний огляд.

1.8. Керівник гуртка один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

1.9. Керівник гуртка:

- несе відповідальність за збереження життя і здоров'я гуртківців під час навчально-виховного процесу;

- забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

- організовує вивчення гуртківцями правил і норм з охорони праці;

- проводить інструктажі з гуртківцями з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, масових заходів, екскурсій.

- проводить вступний інструктаж на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку гурткових занять на спеціально відведеній сторінці (інструктаж і його реєстрацію проводить керівник гуртка),

- проводить первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в журналі гурткових занять, інструктажі перед початком заняття (нової теми, практичної роботи, під час тренувальних занять тощо);

- здійснює контроль за виконанням учнями правил (інструкцій) з безпеки;

- проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед гуртківців під час навчально-виховного процесу;

- проводить профілактичну роботу серед гуртківців щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

- терміново повідомляє директора та службу охорони праці Центру про кожний нещасний випадок, що трапився з гуртківцем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

- бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

1.10. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, керівник гуртка повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.11. Керівник гуртка повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

1.12. Керівник гуртка повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.13. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви, які трапилися в приміщенні Центру та школи на базі якої працює гурток, керівник гуртка повинен повідомити директора Центру, школи або особу, яка його замінює.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути своє робоче місце, територію Центру та кабінети з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров'я факторів.

2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити директора Центру або особу, яка його замінює.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте свою роботу згідно із своїми функціональними обов'язками.

3.2. Не залишайте без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп'ютер, електроприлади тощо).

3.3. Запобігайте проникненню в приміщення Центру сторонніх осіб під час навчально-виховного процесу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перевірте своє робоче місце.

4.2. Відключіть від електромережі електрообладнання.

4.3. Закрийте вікна.

4.4. Перевірте наявність ключів від класу;

4.5. Про виявлені недоліки повідомте директора Центру або особу, яка його замінює.

5. Вимоги безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях

5.1. При виявленні небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для вашого життя та життя співробітників заспокойтесь заспокойте оточуючих. Оцініть важкість аварійної ситуації.

5.2. Не усувайте самі несправностей електромережі та електрообладнання, а вимкніть загальне електропостачання.

5.3. При виявленні пожежі керівник гуртка зобов’язаний негайно повідомити директора Центру, школи або особу, яка його замінює.

5.4. Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі, виробничих та природних явищ та вивести працівників, гуртківців у небезпечне місце. Організувати зустріч пожежних підрозділів, заходів до гасіння пожежі наявними в Центрі, школі засобами пожежогасіння.

5.5. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо безпеки життєдіяльності вас або оточуючих, викличте міліцію.

5.6. У випадку травмування дітей під час навчально-виховного процесу необхідно звернутися до медичного працівника, викликати швидку допомогу або за потреби надати першу долікарську допомогу.

Дії керівника гуртка при наданні першої долікарської допомоги

1. Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

2. Дії при ураженні електричним струмом:

- необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

- в за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

3. Дії при пораненні:

- для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев'язувальний матеріал і зав'язати її бинтом;

- якщо індивідуального пакету немає, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

4.Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

- при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба,

- при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

- при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його,чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

- при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5. Дії при теплових опіках:

- при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом;

- при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3% марганцевим розчином або 4% розчином таніду;

- при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

6. Дії при кровотечі:

- для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев'язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хв.; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском); при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання...
Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про охорону праці", "Про освіту", Положення "Про розробку інструкцій з охорони...

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...

М.І. Білоусенко програма навчання з питань охорони праці
Законодавство україни про охорону праці. Основні положення закону україни «про охорону праці»

Інструкція №250 з охорони праці на робочому місці для працівників...
Охорона праці це система правових, соціально економічних, організаційно технічних, санітарно гігієнічних І лікувально профілактичних...

Затверджено
Закону України "Про охорону праці" І встановлює правила виконання робіт І поведінки працівника на території підприємства, у виробничих...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

Екзаменаційні питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників
Постанова Верховної Ради України від 21. 11. 02р. №229-iv – ввести в дію Закон України „Про охорону праці”.(нова редакція)

Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка