Пошук по сайту


Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 4 червня 2015 р. N 374

Київ

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці


Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК


Інд. 18

 


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. N 374


ПЕРЕЛІК
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці


Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології (стаття 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність")

1. Автоматичні зважувальні прилади:
ваги безперервної дії для сумарного обліку;
ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку;
ваги для зважування розділених вантажів;
вагові дозатори дискретної дії;
прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь;
залізничні платформні ваги;
контрольні ваги

7 і 8

2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів

7 і 8

3. Аналізатори медичного призначення:
біохімічні;
гематологічні;
електролітів та газу в крові;
імуноферментні;
флуоресцентні;
хемілюміносцентні;
електрохімічні

1

4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки

2

5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод

1 і 3

6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв'язку

10

7. Аудіометри чистого тону

4

8. Блоки детектування іонізуючого випромінення

1, 2, 3 і 4

9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації

1, 4 і 10

10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю

1, 2, 3 і 4

11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги

7

12. Вимірювачі артеріального тиску

1

13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається

5 і 12

14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4-розрядні)

4

15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок

4

16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля

1 і 4

17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод

10

18. Вимірювачі:
електростатичних зарядів;
імпедансу;
опору кола заземлення;
опору ізоляції;
параметрів релейного захисту;
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі;
струму витоку в електричній мережі

4

19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів

11 і 13

20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

5

21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)

2, 4 і 7

22. Віброметри

4

23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори

1, 3, 4 і 5

24. Генератори

10

25. Гирі

2, 3, 7, 12 і 13

26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення

6 і 11

27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)

7

28. Датчики навантаження ваговимірювальні

4

29. Дефектоскопи

4

30. Динамометри, силовимірювальні датчики

9

31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі

1

32. Еквіваленти мереж

10

33. Електрокардіографи

1

34. Енцефалографи

1

35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

7

36. Кардіодефібрилятори

1

37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)

1, 2 і 3

38. Лічильники води

7

39. Лічильники активної (класи точності 0,01 - 2,0) та реактивної (класи точності 0,01 - 3,0) електроенергії

7

40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин

4 і 7

41. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

7

42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів

4

43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

1, 3, 4, 5 і 7

44. Матеріальні міри довжини

7

45. Медичні термометри

1

46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)

4

47. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності

4

48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)

7 і 8

49. Монітори пацієнта

1

50. Неавтоматичні зважувальні прилади

1, 2, 3, 7, 8, 12 і 13

51. Нівеліри

6 і 9

52. Осцилографи

10

53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:
світлими нафтопродуктами, мастилами;
скрапленим газом;
стисненим газом

7

54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання

3, 7, 9 і 13

55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені

5

56. Пульсоксиметри

1

57. Пурки робочі

7 і 8

58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози

1, 2, 3 і 4

59. Реографи

1

60. Рефрактометри, офтальмометри

1

61. Рівнеміри

3, 4, 7 і 8

62. Селективні вольтметри

10

63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації

7 і 11

64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич"

1, 2, 3 і 4

65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах

1 і 4

66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні,
сферичні);
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)

7 і 8

67. Струмовимірювальні кліщі

4

68. Таксометри

7

69. Тахеометри

6 і 9

70. Тахографи

4 і 5

71. Теодоліти

6 і 9

72. Теплолічильники та теплообчислювачі

7

73. Термінали паркувальні

7

74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)

2, 4, 7 і 12

75. Тесламетри

4

76. Ультразвукові діагностичні прилади

1 і 4

77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації

1, 2, 3 і 4

78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони

3 і 4

79. Хроматографи газові та рідинні

1, 2, 3, 4 і 7

80. Шумоміри

3 і 4

____________

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2016
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2016

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної...
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації,...

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015...
Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- І водопостачання (далі —...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Технічний огляд та налагодження комерційних засобів вимірювальної техніки підрозділів філії "пдмн"

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки
Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє

Про затвердження Переліку технічних засобів, що використовуються...
Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного...

Інструкція про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...

Кабінет міністрів україни постанова від 23 травня 2001 р. №559 Київ...
Відповідно до статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Кабінет Міністрів України постановляє

Закон “Про бюджетну систему України” у редакції 1995 р черговий раз...
Закріплені доходи є основою самостійності місцевих бюджетів. Перелік доходів, які повністю зараховуються до місцевих бюджетів, встановлений...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка