Пошук по сайту


Якими документами регулюється питання охорони праці?

Якими документами регулюється питання охорони праці?

Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»

1. Якими документами регулюється питання охорони праці?

А) Конституція України Д) Кодекс законів про працю

Б) Закон України «Про охорону праці» Е)

В) Закон України «Про пожежну безпеку» Є)

Г) Закон України «Про дорожній рух» Ж)
2. Доповніть визначення:

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на… збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності
3. З наведених принципів оберіть ті, на яких базується державна політика в галузі охорони праці:

А) пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

Б) зниження рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

В) соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

Г) встановлення окремих вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності залежно від форм власності та видів діяльності;

Д) адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

Е) використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
4. Порушення анатомічної цілісності чи фізіологічних функцій тканин чи органів людини, викликане раптовим зовнішнім впливом – це травма.
5. Встановіть відповідність:

Відповідно до виду впливу травми поділяють на:

А) механічні 1) опіки, обмороження, теплові удари

Б) теплові 2) спричинені будь-яким

випромінюванням

В) хімічні 3) удари, переломи, рани та ін.

Г) електричні, комбіновані 4) хімічні опіки, гостре отруєння,

ядуха

Д) психічні 5) переляк, шок
6. Які захворювання, на вашу думку, притаманні працівникам освітньої галузі?

Атеросклероз, гіпертонія та різноманітні захворювання шлунково-кишкового тракту, неврози, гіпертонія, варикоз, остеохондроз, афонія тощо.

7. Оберіть основні способи усунення причин травматизму в навчальних закладах:

А) здійснювати пропаганду, виховання і освіту в галузі безпеки;

Б) щоквартально здійснювати практичні покази небезпечних ситуацій;

В) здійснювати навчання, вироблення навичок і прийомів безпечних дій;

Г) проводити екскурсії на місця підвищеної небезпеки;

Д) здійснювати виховну роботу з учнями, під час якої необхідно знайомлювати учнів з небезпечними ситуаціями, їх наслідками тощо.

8. До основних чинників професійних захворювань педагогів відносять:

А) стрес В) перенавантаження голосового апарату

Б) порушення венозного

кровообігу Г)
9. Дайте визначення:

Нещасний випадок – це випадок з працівником при виконанні ним трудових обов’язків під дією небезпечного виробничого чинника.
10. На які групи поділяють нещасні випадки за тяжкістю наслідків?

А) легкі В) смертельні

Б) тяжкі Г)
11. доповніть класифікацію причин виробничого травматизму і професійних захворювань:

А) психофізіологічні причини В) санітарно-гігієнічні

Б) технічні Г) організаційні
12. Патологічний стан, зумовлений тривалою роботою за шкідливих умов праці і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією виробничих факторів – це професійне захворювання.
13. Чи беруться на облік нещасні випадки, які стались під час прямування пішки або на транспортному засобі до місця роботи чи назад за разовим завданням власника або уповноваженого ним органу без оформлення посвідчення про відрядження?

А) Так

Б) Ні
14. Встановіть відповідність:

Залежно від тяжкості наслідку втрата працездатності може бути:

А) тимчасова 1) постійна втрата працездатності

(інвалід І групи)

Б) постійна 2) людина відновила працездатність

після травми і повернулась на роботу,

але залишились наслідки травми

(втратила палець або кульгає

внаслідок перелому)

В) постійно-тимчасова 3) людина відновила працездатність

після травми і повернулась на роботу
15. Миттєвість дії небезпечного виробничого чинника характерна для:

А) нещасного випадку;

Б) професійного захворювання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки
...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Екзаменаційні питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників
Постанова Верховної Ради України від 21. 11. 02р. №229-iv – ввести в дію Закон України „Про охорону праці”.(нова редакція)

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

1. Суть понять “організація праці”, “наукова організація праці”
Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва....

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка