Пошук по сайту


Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


академія педагогічних наук україни

донецький інститут післядипломної освіти

інженерно-педагогічної освіти

Шевчук С.С.


Охорона праці

та безпека життєдіяльності в ПТНЗ
Методичні рекомендації

Донецьк  2006

ББК 64.9 (ІІ) 722

Ш 30.

Шевчук С.С. Охорона праці та безпека життєдіяльності в ПТНЗ: Методичні рекомендації.  Донецьк, 2006 р., 84 стор.
Методичні рекомендації містять довідниково-інформаційний матеріал основних положень законодавства України з охорони праці та безпеки життєдіяльності. В них розглянуті: основи безпеки праці в галузі, пожежної безпеки та електробезпеки, основні принципи БЖД, класифікація небезпечностей за виникненням. В додатках наведено: приклад методичної розробки уроку з безпеки життєдіяльності, орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з БЖД та питань первинного інструктажу з охорони праці, типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб в закладах освіти.

Розраховані на педагогічних працівників професійних навчальних закладів, фахівців з охорони праці та безпеки життєдіяльності закладів освіти, керівників професійних навчальних закладів, методистів НМЦ ПТО.


Рецензенти: Заболотна М.М.

методист Донецького ОМНЦ ПТО
Костюченко М.П.

ст.викладач кафедри МПН і ОП ДІПО ІПП


Методичні рекомендації друкуються у відповідності до рішення Вченої Ради ДІПО ІПП від _______, протокол № ____________.


ББК 64.9 (ІІ) 722

Ш 30.

 С.С. Шевчук, 2006р.

ЗМІСТВступ………………….…………………………………….………………

5

I.


Правові та організаційні основи охорони праці……………………

5

1.1.


Загальні положення законодавства України про охорону праці………….

5

1.2.


Поняття «охорона праці», значення, мета і завдання курсу «Охорона праці» ……………………………………………………………………….


6

1.3.


Додаткові вимоги щодо вивчення курсу «Охорона праці» при підготовці робітників для виконання робіт з підвищенною небезпекою ……………


8

1.4.


Основні законодавчі акти з охорони праці…………………………………

9


1.4.1. Констітуція України…………………………………………….

9


1.4.2. Закон України «Про охорону праці»……………………………

10


1.4.3. Кодекс законів про працю………………………………………

12


1.4.4. Закон України «Про охорону здоров'я населення»……………

12


1.4.5. Закон України «Про пожежну безпеку»……………………….

13


1.4.6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» ……………………………………………………………


13


1.4.7. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про охорону праці» …………………………………………………………


14

1.5.

Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці ...

15

II.


Основи безпеки праці в галузі………………………………………….

19

2.1.


Загальні питання безпеки праці……………………………………………..

19

2.2.


Засоби захисту………………………………………………………………..

21

2.3.


Вимоги безпеки до майстерень та лабораторій професійних навчальних закладів ………………………………………………………………………


22

2.4.


Основні причини травматизму і захворювань на виробництві та засоби їх запобігання .............................................................................................................


24

2.5.


Розслідування та облік нещасних випадків………………………………….

25

2.6.


Освітня стратегія управління та безпеки праці…………………………….

27

2.7.


Атестація робочих та учбових місць на підприємствах і в навчальних закладах………………………………………………………………………


29

III.


Основи пожежної безпеки…………………………..……………….

32

3.1.


Характерні причини виникнення пожеж……………………………………

32

3.2.


Організаційні та технічні протипожежні заходи……………………………

32

3.3.


Горіння речовин………………………………………………………………

33

3.4.


Способи гасіння горючих речовин…………………………………………..

34

IV.


Основи електробезпеки……………………………………………….

36

4.1.


Види електрики та особливості ураження електричним струмом…………

36

4.2.


Види електричних травм……………………………..…………………….

36

4.3.


Засоби захисту від дії електрики…………..……………………………….

37

V.


Правові та організаційні основи безпеки життєдіяльності………

38

5.1.


Безпечна життєдіяльність як складова національної безпеки………………

38

5.2.


Основна термінологія, визначення та принципи БЖД……………………

42

5.3.


Класифікація небезпечностей життя за виникненням………………………

44

5.4.


Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства…

46

5.5.


Значення професійного відбору в забезпечені безпеки праці………………

51

5.6.


Сучасні гігієнічні проблеми забезпечення умов навчання і виховання в навчальних закладах України………………………………………………..


55Додатки…………………………..………………………………………….

64Додаток 1. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів, студентів, курсантів, аспірантів………


64Додаток 2. Орієнтований перелік питань первинного інструктажу з охорони праці ……………………………………………………………….


64Додаток 3. Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб………………………………………………


65Додаток 4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в закладах освіти………………………………………………………


74Додаток 5. Приклад методичної розробки плану уроку з питань безпеки життєдіяльності……………………………………………………………..


76Література……………………………..…………………………..……….

82

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборах...

Система стандартів безпеки праці охорона праці І промислова безпека...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»
Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А. В. Телятніков

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Родині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Правове регулювання матеріальної відповідальності». Харків: хнпу імені Г. С. Сковороди, 2009. с

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної...
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі –...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Методичні рекомендації призначені для допомоги слухачам денної І...
Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань (інпз) з дисципліни та методичні рекомендації до їх виконанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка