Пошук по сайту


Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «охорона праці у ветеринарній медицині»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРCИТЕТ

Факультет механізації сільського господарства

Кафедра безпеки життєдіяльності і фізичного виховання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо вивчення дисципліни

«ОХОРОНА ПРАЦІ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ»

для підготовки фахівців

зі спеціальності 7.130501, 8.130501 ветеринарна медицина
Частина 1


Херсон

«Южполіграфсервіс»

2013

УДК 614.8:619:378 (083.13)

ББК

Укладач: завідувач кафедри БЖД і ФВ, кандидат технічних наук, доцент М.М.Сакун.

Рецензент: декан ветеринарного факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент А.В. Телятніков.

У першій частині методичних вказівок розглянута система управління охороною праці на всіх рівнях, у тому числі у ветеринарній медицині, проведено аналіз умов праці у тваринництві, розглянуті питання виробничої санітарії, гігієни і захисту працівників тваринництва від зооантропонозних хвороб і професійних захворювань.

Методичні вказівки будуть корисними для студентів факультету ветеринарної медицини при вивченні дисципліни «Охорона праці у ветеринарній медицині».

Рекомендовано до видання рішенням

методичної комісії факультету

механізації с.г. ОДАУ.

Протокол № 5 від 28 січня 2011 р.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………………………. 4

1. Система управління охороною праці

1.1. Система управління охороною праці в державі, у галузі на підприємстві.

Особливості СУОП у ветеринарній медицині......................................................... .. 5

1.2. Служба охорони праці підприємства та її задачі ........................................... 8

1.3. Навчання з охорони праці.................................................................................... 11

2. Правові основи охорони праці

2.1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці у ветеринарній медицині...... . 14

2.2. Органи державного нагляду в системі управління охороною праці..................... 16

2.3. Штрафні санкції за порушення нормативних актів з охорони праці.................... 18

2.4. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці............................ 19

2.5. Соціальний захист працівників. Відшкодування збитків потерпілим при

нещасних випадках на виробництві............................................................................... 21

3. Аналіз стану умов праці у тваринництві

3.1. Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності ................................ 26


3.2. Аналіз умов праці у тваринництві............................................................................ 27

3.3. Гігієнічна характеристика негативних факторів і їх вплив на працівників........... 31

4. Виробнича санітарія та гігієна праці

4.1. Загальні питання виробничої санітарії та гігієни праці............................................ 36

4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих і побутових приміщень і

обслуговуючого персоналу............................................................................................ 36

4.3. Гігієна під час обслуговування здорових та хворих тварин................................... 38

4.4. Вимоги до застосування засобів захисту ветеринарних працівників.................. 39

4.5. Захист працівників тваринництва від зооантропонозних хвороб, харчових

токсикозів, токсикоінфекцій та професійних захворювань.......................................... 40

Література………………………………………………………………………………… 48

ПЕРЕДМОВА
«Охорона праці» (у галузі) – нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах освіти з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці, шляхів і засобів забезпечення нормативних умов виробничого середовища, безпеки праці в галузі згідно з чинними нормативно-правовими актами .

Методичні вказівки розроблені для використання студентами під час самостійної роботи з метою звернути увагу на головні питання охорони праці, з якими доведеться мати справу майбутнім керівникам сільськогосподарського виробництва.

Однією з найважливіших умов праці є її безпека і досягнення безпеки праці. Забезпечення безпеки праці – це завдання всіх керівників виробництва.

Керівники господарств, спеціалісти, інші службові особи повинні бути підготовленими з питань управління охороною праці, вміти проводити аналіз стану умов праці в галузі, у господарстві, обґрунтовувати заходи щодо їх поліпшення, знати правила безпеки при проведенні робіт у тваринництві і, зокрема, в галузі ветеринарної медицини. У методичних вказівках сконцентровані у стислій формі вищеперераховані питання, якими мають володіти керівники і спеціалісти сільськогосподарського виробництва, у тому числі спеціалісти ветеринарної медицини.

Методичні вказівки мають дві частини. У першій частині викладено матеріал першого модуля, у другій – другого модуля.

1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи аудиту» для студентів денної форми навчання зі...

Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз методичні рекомендації
Шевчук С. С. Охорона праці та безпека життєдіяльності в птнз: Методичні рекомендації.  Донецьк, 2006 р., 84 стор

Якими документами регулюється питання охорони праці?
Тестові завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «Виробничий травматизм та професійні захворювання»

Методичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарсько-процесуальне...

Методичні вказівки до вивчення
Основи екології передбачається вивчення питань екології виробництв харчової І переробної промисловості. Екологія харчової промисловості...

8. Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми
Тема Організація охорони праці на виробництві Методичні поради до вивчення теми

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів...
Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням І їх необхідно оформлювати відповідно...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Екологічний менеджмент»
«Екологічний менеджмент» зі студентами спеціальностей 050 200 «Менеджмент організацій» та



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка