Пошук по сайту


Генеральний директор дп «Хмельницькстандартметрологія»

Генеральний директор дп «Хмельницькстандартметрологія»

ГРАФІК

проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) на 20 ___ рік


ПОГОДЖУЮ

Генеральний директор

ДП «Хмельницькстандартметрологія»
____________________ О.Д.Зарицький

М.П. “_____” _________ 20___ року


_______________ __________________

(код виду вимірювань) (вид вимірювань)

__________________________________________________________ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(керівник, найменування суб’єкта господарювання)
__________________ ________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. (у разі наявності) “_____” _________ 20___ року


Місцезнаходження м.Хмельницький, вул. Свободи,7 тел.: 65-05-26

Код за ЄДРПОУ 02568354

Поточний рахунок № 26007017014579

у Ф-Я АТ "Укрексімбанк"

МФО 315609

Індивідуальний податковий номер 025683522256

Статус платника податку на прибуток: є платником податку на прибуток на загальних умовах


Місцезнаходження _______________________________________тел.: ___________________

Код за ЄДРПОУ ________________________________________________________________

Поточний рахунок № ____________________________________________________________

у _______________________________________________________ МФО ________________

Індивідуальний податковий номер _________________________________________________

Статус платника податку на прибуток ______________________________________________


Рекомендації щодо складання графіка:


1) графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилають на погодження до виконавців, у яких планується проведення періодичної повірки ЗВТ;

2) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань:

EM – електрика та магнетизм

(08 – електричні і магнітні вимірювання,09 – радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

L – довжина

(01 – вимірювання геометричних величин, 03 - вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’эму речовини);

M – маса та пов'язані з нею величини (02 - вимірювання механічних величин

04 – вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);

PR – фотометрія

(11 – оптико-фізичні вимірювання);

IR – іонізуюче випромінювання

(12 – вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант);

T – термометрія (06 – температурні та теплофізичні вимірювання);

TF – час і частота (07 – вимірювання часу і частоти);

QM – хімія (кількість речовин)

(05 – вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

AUV – акустика, ультразвук, вібрація (10 – вимірювання акустичних величин);

3) можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює підприємство, що проводить повірку;

4) у разі включення до графіка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, графи 2 і 8 не заповнюються;

5) у графі 2 зазначаються наведені умовні позначення сфери законодавчо регульованої метрології відповідно до статті 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність":
1 – забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

2 – контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3 – контроль стану навколишнього природного середовища;

4 – контроль безпеки умов праці;

5 – контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

6 – топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7 – торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8 – обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

9 – роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

10 – роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

11 – роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

12 – роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

13 – реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів;

6) рекомендований термін подання графіків на погодження – щороку до 01 грудня;

7) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, другий – зберігається у виконавця;

8) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який були погоджені графіки;

9) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника;

10) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно.

Примітка: у дужках, в якості довідки, наведено відповідне позначення видів вимірювань, що діяло раніше
з/п

Умовне позна-чення сфери законо-давчо регу-льованої метро-логії

Найменування категорії

ЗВТ

Умовне позна-чення

ЗВТ

Метрологічні характеристики

Між-пові-рочний інтервал,

рік

Дата

останньої повірки (місяць, рік)

Місце прове-дення повірки

Підлягає повірці за місяцями

у 20______ році (од.)

Код

ЗВТ відпо-відно

до норм

часу

Вартість повірки 1 од. ЗВТ

без ПДВ станом на______

клас

точності, розряд, похибка

діа-пазон вимі-рю-

вання

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Усього підлягають повірці у 20____ році __________ од. ЗВТ.

Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань_________ ___________________________ тел.: _________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівники повірочних підрозділів ДП «Хмельницькстандартметрологія»:

_________________________________________ ________ _____________ ________________________ ________ _____________

(прізвище, ініціали) (дата) (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) (підпис)

1. Графи 1–8 та 10–21 заповнює суб’єкт господарювання, графи 9, 22 і 23 заповнює науковий метрологічний центр, або метрологічний центр, або повірочна лабораторія, що проводить повірку.

2. Вартість повірки, зазначена в графі 23, змінюється у випадках, передбачених законодавством України.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Керівники
Генеральний директор (директор, головний лікар) лікувально-профілактичного закладу

Виконавчий орган компанії та Обмеження його повноважень під час укладення договорів
Н компанії (правління, дирекція, директор, генеральний директор тощо) – орган, який забезпечує виконання рішень загальних зборів...

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбув

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни, почесний генеральний директор нбув

Про генеральний план м. Боярка загальні положення
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування...

Генеральний департамент банківського нагляду
Звертається до Вас вкладник банку пат «кб «актив-банк» (код єдрпоу 2625300, адреса: 04070, Київ, вул. Борисоглібська, 3, мфо 300852)...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Петрович Василь Сергійович – директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Кузнецова Віра Іванівна директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу І туризмуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка