Пошук по сайту


Конспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

Конспект лекцій з дисципліни «метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

Сторінка1/56
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ»

для студентів базових напрямів

0201 “Документознавство та інформаційна діяльність”

1601 “Інформаційна безпека”

0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”

0915 “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено

на засіданні кафедри

«Метрологія,

стандартизація та

сертифікація»

Протокол № 7

від 29.01.2004 р.

Львів - 2004

Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація» для студентів базових напрямів 0201 “Документознавство та інформаційна діяльність”, 1601 “Інформаційна безпека”, 0913 “Метрологія та вимірювальна техніка”, 0915 “Комп’ютерна інженерія” / Укл. М.М. Микийчук, Т.З. Бубела, Т.Г. Бойко, -Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004, - 104 с.

Укладачі Микийчук М.М., канд. техн. наук, доц.

Бубела Т.З. ., канд. техн. наук, асист.

Бойко Т.Г., канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск Столярчук П.Г., д-р. техн. наук, проф.

Рецензент Бичківський Р.В., д-р. техн. наук, проф.

ЗМІСТ


1. МЕТРОЛОГІЯ 7

Вступ. Основні терміни в галузі метрології 7

1.1. ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ 9

1.1.1. Види фізичних величин 9

1.1.2. Одиниці фізичних величин 10

1.1.3. Розмірності фізичних величин 11

1.1.4. Види систем одиниць 13

1.1.5. Міжнародна система одиниць 13

1.1.6. Практичні рекомендації з правильного застосування елементів системи SI 15

1.2. ВИМІРЮВАННЯ 15

1.2.1. Вимірювання і вимірювальна інформація 15

1.2.1.1. Поняття вимірювання і вимірювальної інформації 15

1.2.1.2. Вимірювальні сигнали, перетворення вимірювальних сигналів,
форми вимірювальної інформації 17

1.2.1.3. Поняття результату і похибки вимірювання 18

1.2.2. Поняття, що пов'язані з вимірюванням 19

1.2.2.1. Принцип, метод, режим, алгоритм і процес вимірювання 19

1.2.2.2. Методики виконання вимірювань 19

1.2.2.3. Лічба, контроль, розпізнавання образів, діагностика стану об'єктів
і їх зв'язок з вимірюваннями 20

1.2.2.4. Засоби, методи і алгоритми контролю 22

1.2.3. Класифікація вимірювань 23

1.2.3.2. Абсолютні і відносні, аналогові і цифрові, звичайні та статистичні вимірювання 24

1.2.3.3. Класифікація методів вимірювань 25

1.3. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 26

1.3.1. Класифікація засобів вимірювань 26

1.3.1.1. Поняття і види засобів вимірювань 26

1.3.1.2. Класифікація вимірювальних приладів 27

1.3.1.3. Поняття еталона, зразкових і робочих засобів вимірювань 28

1.3.2. Структура засобів вимірювань 28

1.3.2.1. Принцип дії, вимірювальне коло і види схем засобів вимірювань 29

1.3.2.2. Структурні схеми і види перетворень 29

1.3.2.3. Узагальнена структурна схема вимірювальної інформаційної системи 30

1.4. Забезпечення державної дисципліни і нагляд за Дотриманням метрологічних правил 31

1.4.1. Забезпечення єдності вимірювань в Україні 31

1.4.2. Метрологічний нагляд і контроль 33

1.4.3. Державні випробування засобів вимірювальної техніки 35

1.4.4. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки 36

1.4.5. Повірка засобів вимірювальної техніки 39

1.4.6. Калібрування засобів вимірювальної техніки 40

2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ 42

Вступ. Основні терміни і визначення в галузі стандартизації 42

2.1. Нормативно-правові та методичні основи стандартизації 46

2.1.1. Нормативно-правові основи стандартизації 46

2.1.2. Методичні основи стандартизації 48

2.2. Державна система стандартизації 54

2.2.1. Органи та служби стандартизації України 54

2.2.2. Об'єкти державної стандартизації 56

2.2.3. Різновиди нормативних документів і стандартів 57

2.2.4. Застосування стандартів та технічних регламентів 60

2.3. Організація робіт з стандартизації 61

2.3.1. Розробка і перевірка стандартів 61

2.3.2. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів 64

2.3.3. Впровадження стандартів і державний нагляд при їх застосуванні 66

2.3.4. Нормоконтроль технічної документації 68

2.4. Техніко-економічна ефективність стандартизації 69

2.5. Системи стандартів 71

2.6. Інформаційне забезпечення робіт з стандартизації 75

2.6.1. Міжнародна інформаційна система 75

2.6.2. Інформаційне забезпечення в Україні 76

2.6.3. Національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO 78

2.6.4. Українські класифікатори техніко-економічної інформації 80

2.6.5. Видавнича та пропагандистська діяльність Держстандарту 81

2.7. Міжнародна стандартизація 82

2.7.1. Міжнародна організація з стандартизації (ISO) 83

Рис. 2.1. Організаційна структура ISO 85

2.7.2. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) 89

2.7.3. Європейський комітет зі стандартизації - СЕN. 92

2.7.4. Міжнародні організації, що співпрацюють з ISO 93

2.7.5. Міжнародні стандарти серії ISO 9000 і ISO 10000 95

2.7.5.1. Склад стандартів серії ISO 9000 і ISO 10000 95

2.7.5.2. Вибір та застосування стандартів 97

2.7.5.3. Вимоги, що містять стандарти серії ISO 9000 99

2.7.5.4. Тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості 106

3. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 107

Вступ. Основні поняття та відомості про сертифікацію продукції 107

3.1. Специфіка організації та виконання робіт із сертифікації 110

3.2. Органи з сертифікації 111

3.2.1. Структура системи сертифікації УкрСЕПРО 111

3.2.2. Знаки відповідності ситеми УкрСЕПРО 113

3.3. Сертифікація продукції в ситемі УкрСЕПРО 114

3.3.1. Порядок сертифікації продукції 114

3.3.2. Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується 115

3.3.3. Правила та порядок проведення робіт з сертифікації 116

3.4. Акредитація органів з оцінки відповідності 118

3.4.1. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації 119

3.4.1.1. Загальні питання організації випробувальних лабораторій 119

3.4.1.2. Випробувальне обладнання, ЗВТ випробувальної лабораторії та методи випробувань продукції 120

3.4.1.3. Права та обов’язки акредитованої випробувальної лабораторії 121

3.4.1.4. Порядок акредитації випробувальних лабораторій 122

3.4.1.5. Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих лабораторій та скасування акредитації 124

3.4.2. Акредитація органів з сертифікації продукції 124

3.4.2.1. Загальні питання акредитації органів з сертифікації продукції 124

3.4.2.2. Вимоги до документації органу з сертифікації 125

3.4.2.3. Акредитація органу з сертифікації 126

3.4.3. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації 127

3.5. Вимоги до аудиторів та порядок їх акредитації 128

3.5.1. Загальні питання акредитації аудиторів та критерії їх оцінки 128

3.5.2. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів 130

3.5.3. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата 131

3.6. Акредитація органів та служб і інспекторів на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ та атестації методик виконання вимірювань 132  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...

Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...

Конспект лекцій з курсу „Підприємництво та менеджмент” для студентів базових напрямів „
Призначено для студентів, що навчаються за напрямками підготовки фахівців „Метрологія та вимірювальна техніка”, „Комп’ютеризовані...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

Конспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів

Конспект лекцій для слухачів 2-го курсу Дрогобицького катехитичного інституту Пресвятої Трійці
Тема №1: Політико-релігійна ситуація на українських землях до 988 року

Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено...
...

Система контролю
Система контролю: Опорний конспект лекцій. / Будник Л. А., Голяш І. Д., Кватирка П. Б. –Тернопіль: танг, 2003 – 48 с

Конспект лекцій з міжнародного приватного права. Лекція 1
Ще відомий римський юрист Ульпіан стверджував, що право поділяється на публічне І приватне, які в свою чергу мають поділ за предметом...

Конспект лекцій з міжнародного приватного права. Лекція 1
Ще відомий римський юрист Ульпіан стверджував, що право поділяється на публічне І приватне, які в свою чергу мають поділ за предметом...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка