Пошук по сайту


Наказ

Наказ

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

14.12.2012 м. Київ № 142

4

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

18 ” лютого 2013 р. за № 527 НПАОП 20.0-1.03-13

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 ” січня 2013 р.

за № 72/2260

4Про затвердження Правил з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит, що додаються.
 1. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 13-85-80 «Система стандартов безопасности труда. Производство древесноволокнистых плит» (НПАОП 20.1-7.01 - 80), затверджений Міністерством лісової і деревообробної промисловості СРСР 14 квітня 1980 року.

 2. Внести до Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 січня 2005 року № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 306/10586, такі зміни:

  1. Абзац другий пункту 1.1 глави I після слів “в деревообробній промисловості” доповнити словами “крім виробництва деревноволокнистих плит”.

  2. Пункт 6.7 глави 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.8 - 6.15 вважати відповідно пунктами 6.7 - 6.14.

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.


В. Сиротін
Заступник Міністра - керівник апарату
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

14 грудня 2012 року № 1424

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

18 ” лютого 2013 р. за № 527

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 ” січня 2013 р.

за № 72/22604

НПАОП 20.0-1.03-13


ПРАВИЛА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність, пов’язану з обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання

робіт з виробництва деревоволокнистих плит.

 1. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва деревоволокнистих плит.

 2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, що наведені в Законі України “Про охорону праці” та ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

ІІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 1. Організація охорони праці на підприємстві має здійснюватися відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 2. Розроблення і затвердження положення про службу охорони праці підприємства необхідно здійснювати згідно з вимогами Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 3. Проведення атестації робочих місць за умовами праці необхідно здійснювати згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 4. Під час використання праці жінок та неповнолітніх необхідно дотримуватись вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня

 1. року № 256, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня

 2. року за № 51/260, Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385, Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208, та Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Опрацьовувати та затверджувати нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, необхідно згідно з вимогами Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00­6.03-93), та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

 2. Кожне робоче місце має бути забезпечене інструкціями з охорони праці, розробленими згідно з вимогами Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за

226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).

 1. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці необхідно здійснювати згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

 2. Навчання, перевірку знань, інструктажі з пожежної безпеки необхідно проводити згідно з вимогами Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1147/8468, та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469.

 3. Роботодавець зобов’язаний затвердити перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 4. Отримання дозволів на виконання робіт та експлуатацію обладнання, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки необхідно здійснювати згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

 5. Роботодавець зобов’язаний скласти та затвердити на підприємстві перелік робіт підвищеної небезпеки, які мають виконуватись за нарядом- допуском.

 6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій необхідно проводити згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 7. Проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів необхідно здійснювати згідно з вимогами Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту необхідно здійснювати згідно з вимогами Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної

промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 січня 2005 року № 19, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2005 року за № 257/10537 (НПАОП 20.0-3.10-05), та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 1. Роботодавець повинен забезпечити працівників, які виконують роботи, пов’язані із шкідливими умовами праці, молоком згідно з вимогами Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13 (НПАОП 0.00-4.36-87), та лікувально-профілактичним харчуванням - згідно з вимогами Правил безплатної видачі лікувально- профілактичного харчування, наведених у додатку до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 07 січня 1977 року № 4/П-1 (НПАОП 0.00-1.55-77).

 2. Експлуатацію і ремонт виробничих будівель разом з інженерними комунікаціями, санітарно-технічними пристроями, включаючи вводи водопроводу і каналізаційні випуски, електричне освітлення, планування прилеглої безпосередньо до будівлі території і брукування навколо будівель і споруд, у тому числі внутрішньозаводських і під’їзних залізничних і автомобільних доріг, водопровідно-каналізаційних споруд, мереж теплофікації і газозабезпечення, електрозабезпечення і зв’язку, а також різних естакад, платформ відкритих складів та інших споруд необхідно здійснювати згідно з вимогами Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864.

 3. Для всіх будівель, споруд та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій, а також для зовнішніх виробничих і складських дільниць та установок має бути визначена категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03 грудня 2007 року № 833 (НАПБ Б.03.002-2007), яку необхідно позначити на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень, зовні та на зовнішніх установках.

 4. Необхідність обладнання виробничих будівель, споруд і дільниць системами протипожежного захисту (системами автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) необхідно визначати згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22 грудня 2010 року № 537 (далі - ДБН В.2.5-56:2010).

 5. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях мають бути позначені знаками безпеки згідно з вимогами Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників), та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

 1. На території підприємства паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях, визначених наказом по підприємству, обладнаних первинними засобами пожежогасіння та забезпечених наочною інформацією згідно з вимогами Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

 2. Штучне освітлення виробничих, адміністративних, побутових і допоміжних приміщень, а також відкритих виробничих дільниць необхідно виконувати згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

 3. Облаштування світильників має відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-02), та ГОСТ 12.4.120-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.123-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования».

 4. Робочі місця, на яких після раптового знеструмлення пристроїв штучного освітлення може виникнути травмонебезпечна ситуація, мають бути обладнані системами аварійного освітлення, які автоматично вмикаються після знеструмлення загальної електричної мережі.

 5. Контроль освітленості необхідно проводити не рідше одного разу на рік, а також після кожної групової заміни джерел освітлення. Вимірювання рівня освітленості необхідно проводити згідно з вимогами ДСТУ Б.В.2.2-6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості».

 6. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Г оловного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42.

 7. Виробниче обладнання, під час роботи якого можливе виділення у повітря робочої зони надлишкового тепла, токсичних і отруйних парів, пилу, має бути обладнане місцевою вентиляцією (відсмоктувачі, зонти, укриття тощо).

 8. Я
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Як скласти наказ про облікову політику
Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці

Наказ Міністерства соціальної політики України

Наказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Наказ
Про затвердження Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції

Затверджено наказ Міністерства
Найменування. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс”

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Відповідно до частини десятої статті 6 Закону України "Про захист персональних даних"

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка