Пошук по сайту


18. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка20/163
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   163

18. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ


(Код КП-7241.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу вторинних ланцюгів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів та кабе­лів; сортамент кольрових і чорних металів; основні матері­али, що застосовуються під час монтажу електроустатку­вання; основні види кріпильних деталей та дрібних кон­струкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схе­ми.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та закладання деталей кріплення (шурупи, ролики). Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів і кабелів.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу вторинних ланцюгів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види конструкцій; ос­новні типи електроустаткування; види та способи виконан­ня електропроводок; основи будови простих приладів, елек­троапаратів, електро- та пневмоінструменту, що застосову­ються; прості електричні схеми; будову та способи користу­вання простими такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується під час виконання еле­ктромонтажних робіт, та правила користування ним.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи елек­тромонтажником вторинних ланцюгів 2 розряду не менше 1 року.

Наявність посвідчення такелажника (стропувальника) у разі стропування вантажів (матеріалів, виробів, конструкцій).

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля напругою до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців. Установлювання дюбелів. Закладання проходів для всіх видів проводок скрізь стіни та перекриття. Розкочування проводів та кабе­лів з установлянням барабанів. Монтаж мереж заземлення та пристроїв занулення. Демонтаж простих апаратів та приладів (опорних ізоляторів, рубильників та перемикачів з важільним приводом, запобіжників, реостатів, трансформа­торів струму та напруги тощо). Пробивання отворів механі­зованими інструментами. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів та проводів.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи серед­ньої складності під час монтажу вторинних ланцюгів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустатку­вання, що монтується; порядок компонування арматури; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми се­редньої складності; способи з'єднування, обробляння кінців та приєднання проводів та жил кабелів усіх марок перері­зом до 70 мм2; способи маркування сталевих та пластмасо­вих труб, кабелів та відведень; правила стропування та пе­реміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтаж­но-поршневих пістолетів, гідравлічних та ударно-обертальної дії інструментів, правила догляду та користу­вання ними; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; правила комп­лектування матеріалів та устаткування для виконання еле­ктромонтажних робіт у промислових будовах та інженер­них спорудах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, жил кабелів усіх марок пе­рерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання. Уста­новлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож. Кріп­лення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Обпресовування наконечників або припаювання їх до жил кабелів та проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Установлювання скоб та металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Прокладання ка­бельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Ком­плектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та на ін­женерних спорудах. Установлювання сталевих коробів та смуг для прокладання проводів. Установлювання за гото­вою розміткою контрольних, вимірювальних та сигнальних приладів, що не забезпечені самописним устаткуванням. Маркування та приєднування кінців проводів під час мон­тажу вторинних ланцюгів середньої складності. Встановлю­вання набірних клем, вимірювання опору ізоляції. Встано­влювання апаратів типу КСА та їх регулювання. Продзвонювання проводів та кабелів.
5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо­ти під час монтажу вторинних ланцюгів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми електроустат­кування, що монтується, та способи їх перевіряння; прави­ла розмічання місць встановлення опорних конструкцій, обладнання та трас прокладання проводів і кабелів; прави­ла виконання замірювань та складання ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стендах та в майстер­нях; порядок фазування виконаної проводки та методи пе­ревіряння виконаних схем; способи перевіряння пристроїв керування, сигналізації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Прокладання проводів та кабе­лів пучками в коробах, лотках та на струнах. Монтаж усіх видів оброблень кінців контрольних та спеціальних кабе­лів. Маркування проводів, прокладених між приладами та затискачами на панелях щитів й пультів. Розмічання місць установлення вимірювальних приладів, приладів захисту та керування, встановлювання приладів, забезпечених самописними пристроями. Виконання вимірювань та складання ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стен­дах і в майстернях.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу вторинних ланцюгів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних та контрольних кабелів; конструкції роз­подільних щитів, пультів, щитів керування та захисту вуз­лів станцій; електричні схеми, методи перевіряння та регу­лювання електричного устаткування; способи монтажу про­водів та кабелів усіх марок; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних приладів; техні­чні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила вико­нання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання місць прокладання проводів та кабелів за схемами вторинної комутації. Продзвонювання змонтованої схеми. Монтаж з'єднувальних муфт на контрольних кабелях. Підготовка приладів та апа­ратів до вмикання.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка