Пошук по сайту


З введенням у дію дбн в 2-4-97 втрачають силу на території Україниположення вимог до дитячих дошкільних закладів сниП 08. 02-89 "Общественные здания и сооружения", дбн 364-92 "Дитячі дошкільні заклади для сільської місцевості України"

З введенням у дію дбн в 2-4-97 втрачають силу на території Україниположення вимог до дитячих дошкільних закладів сниП 08. 02-89 "Общественные здания и сооружения", дбн 364-92 "Дитячі дошкільні заклади для сільської місцевості України"

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

ДБН В.2.2-4-97

 

РОЗРОБЛЕНІ

ВАТ КиївЗНДІЕП (д-р арх. Л.М. Ковальський, архітектор В. M. Трифонов — керівники; архітектор Б. M. Губов, к. т. н. В.Ф. Гершкович, інженери Л.В. Черкаська, E. P. Хізенко за участю архітектора Л.О. Філатової); УкрНДІПцивільсільбуд (архітектори А.С. Забаштанський, С.А. Флоре); Українським науково-гігієнічним центром МОЗ України (кандидати мед. наук Г.М. Єременко, H. C. Полька); Головним санітарно-зпідеміологічним управлінням МОЗ України (Т.О. Цибенко); Українським центром державного санепіднагляду МОЗ України (І.Є. Сапуга).

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВ­ЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Головним управлінням житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України (канд. арх. Л.Х. Муляр, арх. О.П. Авдієнко, арх. Г.П. Яценко)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 р. № 1 17 та введені у дію з 1 .01 .98 р. наказом № 136 від 6.08.97 р.

 

З введенням у дію ДБН В.2.2-4-97 втрачають силу на території Україниположення вимог до дитячих дошкільних закладів

СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения",

ДБН 364-92 "Дитячі дошкільні заклади для сільської місцевості України"
 ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів".

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.10. У першому абзаці після слів: "коридори, сходові клітки, веранди" доповнити словами: "та інші шляхи, які відповідають вимогам ДБН В.1.1-7".

В останньому абзаці слова: "не менше 0,75 години" замінити словами: "не менше RЕІ 45 (для стін), ЕІ 45 (для перегородок)".

Пункт 3.11. Слова: "зовнішні відкриті металеві сходи" та "зовнішніх відкритих сходів" відповідно замінити словами: "сходи типу С3" та "сходів типу С3".

Пункт 3.12. Слова: "внутрішніх сходів, що розміщуються в сходових клітках 1-го типу" замінити словами: "звичайних сходових кліток типу СК1".

Пункт 3.22. У першому реченні слова: "сходові клітки 1-го типу" замінити словами: "звичайні сходові клітки типу СК1".

У другому реченні після слів: "слід розділяти" доповнити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу з", далі за текстом.

Пункт 3.29. Значення межі вогнестійкості у дужках: "0,25 год" замінити на "EI 15".

Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "0,6 години" замінити на "EI 30".

Пункт 4.16 доповнити третім абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум'я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом) ".

Пункт 4.17. Слова: "на сходах" замінити словами: "звичайних сходових клітках".

Пункт 4.21. У першому реченні:

  • перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної";

  • після слів: "про пожежу" доповнити словами: "та управління евакуацією людей".

Додаток 7. Рядок "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та споруди" замінити рядком "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Рядок "4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків та споруд".

Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений" замінити рядком "23. ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

Доповнити Додаток 7 рядками 29, 30, 31, 32 такого змісту:

"29. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

30. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

31. ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

32. ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".
ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів".

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.03.2008 року № 130

Текст зміни наведений після додатку 7


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни меліоративні системи та споруди...
З введенням в дію дбн в 4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" з 1 січня 2000 р втрачають чинність сніП 06. 03-85 "Мелиоративные...

Закон України «Про благодійництво та благодійні організа­ції»
Проте, зважаючи на той факт, що їх зазвичай бракує, дошкільні навчальні заклади часто потребують благодійної допомоги. Тому бага­то...

Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у...
Загальна міська електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі – днз) для дітей із загальним розвитком,...

Департамент освіти І науки
Міністерства освіти І науки України від 12. 11. 2014 №1/9-587 «Про державну реєстрацію дошкільних навчальних закладів», у якому зазначено,...

Рішення від 19 травня 2016 року №24/1 м. Боярка Про затвердження...
Затвердити Положення про порядок реєстрації дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів (Додається)

Довідка Від 28. 02. 2014 Про стан виконання заходів державної соціальної...
«дитячий садок – школа – позашкільний заклад» І-ІІІ ступенів, 1 загальноосвітня «школа – дитячий садок» І-ІІІ ступенів, 3 навчально-виховні...

Затверджено
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. №1094, та поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні,...

Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про дошкільну...

Державний нормативний акт
Введено: з введенням в дію цього Положення вважати таким, що не застосовується на території України, днаоп 00 15-85 «Положення про...

Державні будівельні норми україни містобудування. Планування І забудова...
Норми передбачають можливість їх зміни чи доповнення в зв’язку з прийняттям нових законодавчих актів України‚ розвитком соціально-економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка