Пошук по сайту


4 програма І методика випробувань 6

4 програма І методика випробувань 6

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Споруди транспорту

ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ ПЕРШОЇ ГРУПИ

Порядок проведення натурних випробувань


ДСТУ Б В.2.3-13:2006

Київ

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: С. Вернусь; Н. Дудник; Л. Полєтаєва; В. Резник, канд. техн. наук (керівник розробки); Є. Столбов; О. Титенко

ПРИ УЧАСТІ: О. Крижанівського; Б. Овсієнка


  1. ВНЕСЕНО: Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
  1. ПОГОДЖЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України лист
    від 10 жовтня 2005 р. № 45/1988;

Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України лист від 24 жовтня 2005 р. № 4/7-6368
4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 06.05.2006 р.
№ 161


  1. Цей стандарт відображає сукупність положень і вимог Європейських норм EN 1317-1:1998 „Rϋckhaltesysteme an Straβen. Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien fϋr Prϋfverfahren" (Дорожні стримувальні системи. Частина: Терміни і загальні критерії методів випробувань) та EN 1317-2:1998 „Rϋckhaltesysteme an Straβen. Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien fϋr Anprallprϋfungen und Prϋfverfahren fϋr Schutzeinrichtungen" (Дорожні стримувальні системи. Частина 2: Види навантаження, критерії оцінки огороджень методом ударних випробувань)


6. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ 5

4 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ 6

5 ВИМОГИ ДО ДТЗ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 8

6 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТА ВИПРОБУВАНЬ 10

7 ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ 11

8 ВИЗНАЧЕННЯ ІНЕРЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (ASI) 13

9 ВИЗНАЧЕННЯ СТРИМУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ, ПОПЕРЕЧНОГО ПРОГИНУ ТА ДИНАМІЧНОГО ГАБАРИТУ 14

10 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 16

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 18

СХЕМА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ 18

ДОДАТОК Б
(обов'язковий) 19

ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ПЕРШОЇ СТАДІЇ 19

ДОДАТОК В
(обов'язковий) 20

ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ДРУГОЇ СТАДІЇ 20

ДОДАТОК Г
(обов'язковий) 21

ФОРМА ВИСНОВКУ-ДОЗВОЛУ НА ВИРОБНИЦТВО ДОРОЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ 21

ДОДАТОК Д
(довідковий) 22

БІБЛІОГРАФІЯ 22


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ ПЕРШОЇ ГРУПИ
Порядок проведення натурних випробувань

СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
Порядок проведения натурных испытаний
TRANSPORT CONSTRUCTIONS
PROTECTIONS ROAD OF THE FIRST GROUP
Order of conducting of model tests
Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


  1. Цей стандарт установлює програму і методику, а також основні положення метрологічного забезпечення проведення випробувань стаціонарних дорожніх огороджень першої групи згідно з ДСТУ 2735 в умовах їх експлуатації (далі – натурних випробувань).

  2. Стандарт призначений для всебічного перевірення та остаточного визначення відповідності конкретної конструкції дорожнього огородження вимогам призначеності і надійності згідно з ДСТУ Б В.2.3-10, ДСТУ Б В.2.3-12 при поставленні їх на виробництво.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності
Програму для складання кандидатського іспиту за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено відповідно...

Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними...
Вчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами (далі – Методика), розроблена відповідно до завдань Міністерства...

Наказ
Згідно із Законом України «Про концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського...

Податкове середовище підприємства
Деякі податки, збори й відрахування. Методика розрахунку й віднесення їх на витрати І ціни

Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-5869 від 11. 10. 2005р.)

Програма передбачає дальше створення необхідних умов для набуття
Затвердити Національну програму правової освіти населення (далі Програма), що додається

Проект паспорту міської цільової програми
Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста І магістра напряму 0501 “Економіка...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка