Пошук по сайту


Звіт голови районної державної адміністрації про виконання

Звіт голови районної державної адміністрації про виконання

Сторінка1/3
  1   2   3


Звіт

голови районної державної адміністрації про виконання

делегованих повноважень районної ради в 2015 році
Відповідно до статті 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення районної ради від 7 серпня 1997 року № 157 “Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації” протягом минулого року районна державна адміністрація здійснювала реалізацію делегованих повноважень за наступними напрямками.
1. Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради.

З метою забезпечення сталого економічного розвитку району в 2015 році розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2014 року № 684 було схвалено проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2015 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району на період до 2017 року, який затверджено відповідним рішенням сесії районної ради від 27 січня 2015 року № 837.

Щокварталу впродовж 2015 року на засіданнях колегії районної державної адміністрації розглядалися питання про підсумки роботи господарського комплексу району, виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку, бюджету району за звітний період з прийняттям відповідних рішень.

У 2015 році районною державною адміністрацією з метою забезпечення розвитку окремих галузей та сфер діяльності подано на розгляд районної ради низку проектів районних програм, зокрема:

  1. проект програми створення страхового фонду документації Скадовського району на 2015-2019 роки (розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 грудня 2014 року № 659, рішення сесії районної ради від 27 січня 2015 року № 840);

  2. проект програми розвитку інформаційного простору Скадовського району (розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2015 року № 40, рішення сесії районної ради від 18 березня 2015 року № 854);

  3. проект районної цільової програми “Призовна дільниця” на 2015 рік (розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2015 року № 85, рішення сесії районної ради від 18 березня 2015 року № 856);

  4. проект районної програми “Мобілізаційна підготовка та мобілізація” на 2015 рік (розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2015 року № 86, рішення сесії районної ради від 18 березня 2015 року № 855);

  5. проект програми технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони в Скадовському районі на 2015 рік (розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 липня 2015 року № 277, рішення сесії районної ради від 07 липня 2015 року № 905).

Крім того, на розгляд районної ради протягом 2015 року було надано 4 окремих проектів про внесення змін і доповнень до діючих районних програм.

Відповідно до наданих на розгляд районної ради проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району, інших цільових та галузевих програм, а також змін та доповнень до них, районною державною адміністрацією, іншими місцевими органами виконавчої влади готувалися проекти рішень та довідкові матеріали з цих питань, забезпечувалася реалізація рішень, прийнятих районною радою.
2. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України.

Протягом звітного періоду за окремими запитами та з метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району районною державною адміністрацією було направлено пропозиції до обласної державної адміністрації для їх включення до проектів ряду обласних програм, а саме:

- про основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Скадовського району на 2016 рік та перелік проблемних питань у галузях та сферах діяльності району, вирішення яких потребує державної підтримки, для їх врахування при формуванні основних показників економічного і соціального розвитку області на 2016 рік та надання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України;

- перелік пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, які могли б реалізовуватися із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку;

- перелік пропозицій до плану заходів на 2016 рік щодо реалізації в Херсонській області Державної стратегії регіонального розвитку.
3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Протягом 2015 року робота районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади зосереджувалася на забезпеченні комплексного розвитку економіки та соціальної сфери району, виконанні передбачених Програмою економічного, соціального та культурного розвитку району на 2015 рік завдань та заходів.

Зокрема, за підсумками 2015 року середня заробітна плата склала 2610,7 грн.; в районі створено та легалізовано 2430 робочих місць.

За підсумками звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 55509,6 тис. грн власних та закріплених доходів, що на 14178,7 тис. грн або на 34,3 % більше проти запланованого та на 18448,3 тис. грн або на 49,8 % більше проти 2014 року. Виконання запланованих показників по доходах забезпечено по всіх місцевих бюджетах району.

З державного бюджету за 2015 рік до бюджету району отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 191386,2 тис. грн, з них базової дотації у сумі 13848,6 тис. грн, стабілізаційної дотації – 3352,2 тис. грн, освітньої субвенції – 48895,6 тис. грн, медичної субвенції – 30747,6 тис. грн, субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1307,5 тис. грн, субвенцій на фінансування програм соціального захисту населення – 93234,7 тис. грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло 9017,7 тис. грн, в тому числі до бюджету розвитку 2845,1 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) профінансовано у сумі 230802,5 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 103362,6 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 13389,4 тис. грн.

Станом на 01 січня 2016 року заборгованість за цими видатками по бюджетних установ району, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня.

До Державного бюджету протягом 2015 року мобілізовано податків, зборів та інших обов’язкових платежів на загальну суму 34618,0 ттис. грн, що на 7806,9 тис. грн або на 29,1 % більше проти попереднього року.

У 2015 році забезпечено зростання основних показників в промисловому комплексі району. Завдяки реалізації окремих проектів в галузі альтернативної енергетики та введення в промислову експлуатацію відповідних потужностей загальні обсяги виробництва промислової продукції за підсумками 2015 року склали 490207,7 тис. грн, що на 79,2 % перевищило обсяги виробництва промислової продукції за попередній рік.

Усього впродовж 2015 року споживачам реалізовано продукції на суму 508608,3 тис. грн, що у розрахунку на одну особу наявного населення складає 10615,9 грн проти 5837,4 грн у 2014 році.

За 2015 рік виробництво валової сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2010 року склало 621,1 млн грн, що на 6,7 % більше ніж у 2014 році. Виконання програмного завдання за рахунок продукції тваринництва склало – 117,9 млн грн, або 19,0% від загального обсягу виконання програмного завдання, за рахунок рослинництва - 503,2 млн грн, або 81,0% від загального обсягу виконання програмного завдання.

В цілому за 2015 рік по району отримано зернових культур у вазі після доробки – 135,8 тис. тонн з площі 38,8 тис. га урожайністю 35,0 ц/га 114,6 тис. тонн зернових культур у вазі після доробки при середній урожайності 30,8 ц/га, що на 18,5 % більше ніж за 2014 рік.

За підсумками 2015 року в сільськогосподарських підприємствах району налічувалося 797 голів великої рогатої худоби, що на 0,4 % більше проти 2014 року. В тому числі поголів’я корів складає 240 голів, що на 4,0% менше ніж у 2014 році.

Поголів'я свиней станом на 01 січня 2016 року складає 4186 голів, що на 8,9% менше проти чисельності на відповідну дату 2015 року.

За 2015 рік всіма категоріями господарств реалізовано 5659 тонн м’яса худоби у живій вазі, що на 0,1 % більше ніж в 2014 році. Найбільшу кількість худоби у живій вазі реалізовано господарствами населення – 4865 тонн. Виробництво молока усіма категоріями господарств за 2015 рік склало 15158 тонн, що на 0,7% більше ніж у 2014 році.

Згідно попередніх розрахункових даних обсяги роздрібного товарообороту в 2015 році становлять 656200 тис. грн, що на 12,9 % менше проти попереднього року. У розрахунку на одну особу наявного населення обсяг товарообороту в 2015 році склав 13696,5 грн проти 15011,4 грн у 2014 році.

У галузі будівництва обсяги виконання підрядних робіт зросли на 87,2 % і склали 7451 тис. грн. За попередніми розрахунками протягом 2015 року в районі введено в експлуатацію 7719,6 кв. м житла, що на 62,4 % більше ніж у 2014 році.

У сфері транспорту обсяги пасажирських перевезень зменшились проти попереднього року на 28,4 %, всього місцевими автоперевізниками впродовж року було перевезено 808,5 тис. пасажирів.

Згідно наявних статистичних даних упродовж січня-листопада 2015 року чисельність наявного населення району скоротилося на 191 особу або на 0,4 відсоткових пункти і складає 47910 осіб, з якої чисельність міського населення – 21828 осіб, сільського – 26082 особи.
4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.

На виконання вимог Міністерства фінансів України фінансовим управлінням районної державної адміністрації 1 квітня, 14 травня та 21 липня 2015 року на адресу Департаменту фінансів обласної державної адміністрації були направлені пропозиції до попередніх розрахункових показників місцевих бюджетів Скадовського району на 2016 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.
5. Сприяння інвестиційній діяльності на території району, області.

Протягом 2015 року районною державною адміністрацією було продовжено виконання роботи щодо покращення інвестиційної привабливості району з метою залучення коштів потенційних інвесторів у розвиток основних галузей економіки.

Щорічно до економіки району залучаються внутрішні капітальні інвестиції. За попередніми розрахунковими даними протягом 2015 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування залучено 121734,6 тис. грн капітальних інвестицій. У розрахунку на одного мешканця району сума освоєних у даному періоді капітальних інвестицій становить 2540,9 грн проти 4665,9 грн у 2014 році.

У зв’язку з складною суспільно-політичною ситуацією в 2015 році згорнуто або перенесено на 2016 рік реалізацію окремих інвестиційних проектів, якими передбачалося створення нових робочих місць, а саме:

- будівництво 2 черги туристичної бази на 240 місць ФОП Голуб;

- 2 та 3 черги сонячної електростанції ТОВ “Соларенерго”.

З метою забезпечення подальшого залучення інвестицій у розвиток району створено інвестиційну карту району, на якій розміщено інформацію про основні напрямки можливого залучення інвестицій.


6. Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 05 березня 2010 року № 139 “Про організацію виконання в районі Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки”, від 05 березня 2015 року № 90 “Про проведення в районі щорічної акції “За чисте довкілля” в районі проведено ряд заходів щодо підвищення рівня благоустрою.

З 05 березня по 07 травня 2015 року була проведена щорічна акція “За чисте довкілля”, а 25 квітня — День благоустрою населених пунктів, у рамках вищезазначеної акції та Всеукраїнська акція “Зробимо Україну чистою”.

У серпні 2015 року з метою виявлення несанкціонованих звалищ, членами групи у складі керівництва району, представників Служби безпеки України, громадськості та засобів масової інформації здійснено обстеження території острову Джарилгач та споруди «Маяк».

05 вересня 2015 року працівники структурних підрозділів Скадовської районної державної адміністрації підтримали екологічну акцію — “Чистий Джарилгач - 2015”, яка проходила на острові під гаслом “Чистий Маяк”. Основною метою цього заходу було проведення заходів із санітарної очистки території острова та підготовки його до туристичного сезону 2016 року.

Сільськими радами продовжується робота щодо виготовлення проектів землеустрою на відповідні земельні ділянки під розміщення місць видалення відходів так у Шевченківській сільській раді є державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під розміщення полігону твердих побутових відходів. Проводиться відповідна робота щодо оформлення земельних ділянок під розміщення полігонів у Михайлівській, Приморській, Птахівській, Улянівській, Широківській сільських радах.

На території району функціонують вісім паспортизованих полігонів по розміщенню твердих побутових відходів, а саме: на адміністративній території Скадовської міської, Лазурненської селищної, Красненської, Новомиколаївської, Володимирівської та три полігони Радгоспненської сільських рад. На існуючих полігонах виконується лише прийом та розміщення твердих побутових відходів.

На даний час Національним природним парком “Джарилгацький” розробляється Проект “Чисте місто Skadovsk”, що передбачає будівництво в місті Скадовську нового сучасного міні комплексу з переробки побутових відходів на найвищому технічному та економічному рівні та системне рішення проблеми забруднення навколишнього середовища.

Товариством з обмеженою відповідальністю “Кайсар” м. Херсона у 2015 році виконані поточні роботи по ремонту доріг у м. Скадовську на вулицях Пролетарська, Набережна, Шевченко, Колгоспна, Чапаєва, Гагаріна, Куйбишева, Пасічника, Комсомольська, Комунарів протяжністю 1260 м2 на суму 279,69 тис. грн та капітальний ремонт вул. Кірова протяжністю 1700 м2 на суму 725,53 тис. грн.

Проведено ямковий ремонт автомобільних доріг М — 17 протяжністю 329,9 м2 на суму 104,55 тис. грн, Р — 57 протяжністю 202,1 м2 на суму 70,73 тис. грн, Т-22-13 протяжністю 797,4 м2 на суму 230,86 тис. грн.

Встановлено та замінено 284 дорожніх знаків на суму 310,36 тис. грн.

Виконано роботи:

- дорожня розмітка 60,2 км на суму 414,76 тис. грн;

- покос трави механічним способом на суму 33,27 тис. грн.;

- покос трави кусторізами на суму 5,25 тис. грн.

Особлива увага була приділена підготовці закладів освіти до початку нового навчального року. На капітальні видатки із районного бюджету виділено 2060 тис. грн. За рахунок цих коштів здійснено реконструкцію покрівлі Шевченківської ЗОШ та завершено реконструкція покрівлі Радгоспненської ЗОШ, проведено капітальний ремонт фасаду Шевченківської ЗОШ на суму 179 тис. грн. Із районного бюджету виділено 385 тис. грн на реконструкцію даху Тарасівської ЗОШ.

Вжито заходів щодо забезпечення належного функціонування навчальних закладів в осінньо-зимовий період :

- здійснено поточний ремонт покрівлі котельні Скадовської ЗОШ № 3 на суму 19 тис. грн;

- для збереження теплового ресурсу в приміщенні Володимирівської ЗОШ здійснено заміну 31 віконного блоку на металопластикові на суму майже 100 тис. грн;

- з метою забезпечення необхідних для збереження здоров’я умов навчання проведено ремонт водогону довжиною 72 м у Приморській ЗОШ на суму майже 5 тис. грн.

У всіх дошкільних закладах району проведені поточні ремонти, на які з бюджетів місцевих рад виділено понад 40 тис. грн.

Комунальним закладом “Скадовський краєзнавчий музей” було здійснено заміну дерев’яного віконного блока на пластикове, поточний ремонт покрівлі північно-східної частини даху, утеплення та поточний ремонт будівлі музею.

Комунальним закладом “Скадовська Центральна районна лікарня” було проведеною технічне обслуговування котлів на суму 8 тис. грн та зроблено поточний ремонт котельні на суму 30 тис. грн.

Комунальним підприємством “Водне господарство” було проведено перевірку герметизації гірл артсвердловин, утеплення всіх артсвердловин, ревізію станцій утеплення на всіх артсвердловинах, утеплення всіх ПНС.

Згідно графіку проведено перевірку димовентканалів всього житлового фонду.

Виконано роботи з реконструкції системи водопостачання мікрорайону Біла акація (з'єднання між №17 (16-332) та №18 (16-326)).

Комунальним підприємством “Очисні споруди” виконані ремонтні роботи й технічне обслуговування запірних арматур та їх утеплення на всіх ділянках очисних споруд, проведено технічне обслуговування глибинного насосу та водонапірної башти, виконано ревізію запірної арматури та ремонт насосного обладнання на КНС №1-5, зроблено очищення системи відкритої та закритої зливової каналізації, проведено ревізію електрощитових та трансформаторних підстанцій на КНС №1-5, виконано роботи з ревізії та ремонту трансформаторних підстанцій й щитових, проведено технічне обслуговування повітряних кабельних ліній із заміною світильників.

Зони санітарної охорони навколо джерел питного водопостачання у м. Скадовську, які обслуговує комунальне підприємство “Водне господарство”, в населених пунктах, водопостачання яких забезпечують комунальні підприємства “Райкомунсервіс”, “Очисні споруди, смт. Лазурне”, “Антонівка”, “Красне”, “Світанок”, “Новомиколаївське джерело”, “Таврійське” підтримуються у задовільному стані, відповідно із санітарними вимогами. Влітку періодично здійснювалось вирубування й спалювання бур’янів, обкіс трави, поточний ремонт огорож зон санітарної охорони.

В зонах санітарної охорони джерел водопостачання тваринницькі і птахівничі підприємства та інші сільськогосподарські об’єкти, що створюють загрозу забруднення, відсутні. По всіх об’єктах дотримується санітарний розрив в 500 метрів. Природні водні об’єкти, які використовуються для питного водопостачання населення відсутні.

Централізованим водопостачанням населення забезпечується із 65 артсвердловин, які знаходяться на постійному контролі Скадовського міжрегіонального управління Головного управління Держсанепідемслужби у Херсонській області .

Проводиться хлорування водонапірних веж та водопровідних споруд згідно затверджених графіків. Беруться проби води на бактеріологічний аналіз.

Протягом 2015 року комунальним підприємством “Водне господарство” Скадовської міської ради виконано наступні роботи:

- поточний ремонт водопровідних мереж м. Скадовська — 30 тис. грн;

- капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Кірова, експертиза кошторисної документації — 1,32 тис. грн;

- капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Фрунзе, експертиза кошторисної документації — 1,32 тис. грн;

- капітальний ремонт водопровідної мережі в західному мікрорайоні, експертиза кошторисної документації — 1,32 тис. грн;

- капітальний ремонт свердловини №6, експертиза кошторисної документації — 1,32 тис. грн.

Протягом 2015 року комунальним підприємством “Очисні споруди” Скадовської міської ради виконано наступні роботи:

- поточний ремонт системи відкритої зливової каналізації у м. Скадовську на суму 260,08 тис. грн;

- поточний ремонт системи закритої зливової каналізації у м. Скадовську — 157,48 тис. грн;

- поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Гуманенко в м. Скадовську — 63,58 тис. грн;

- капітальний ремонт зливової каналізації вул. Р. Люксембург-Гагаріна-Чапаєва — 194, 99 тис. грн;

- капітальний ремонт первинного відстійника — 94,99 тис. грн;

- капітальний ремонт системи каналізації по вул. Шмідта-Набережна у м. Скадовську — 29,59 тис. грн;

- капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Комсомольська на захід від вул. Горького (експертний звіт) — 1,32 тис грн;

- капітальний ремонт системи зливової каналізації по вул. Пасічника-Радянська — 29,98 тис.грн.

У Скадовському районі у 2015 році під централізоване водопостачання було задіяно 100 свердловин, з них працюючих — 65, інші знаходяться на консервації.

Проведено геологорозвідувальні роботи з дослідно-промислової розробки родовища та оцінці експлуатаційних запасів підземних вод Скадовського родовища водозабору комунального підприємства “Водне господарство” в м. Скадовську на суму 84,95 тис. грн.

Скадовською міською радою придбано обладнання для комунальних підприємств на суму 39,9 тис. грн та обладнання для каналізаційних систем (насос ZENIT DRP 2000/4/80) — 88,67 тис. грн.

Тарасівською сільською радою для безаварійної експлуатації водонапірних мереж в с. Новоукраїнка придбано обладнання для артсвердловини 16-90 (шафа керування Aqua Star Grand-1-3-11-1 DOA) на суму 58,9 тис.грн.

По комунальному закладу “Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги” було проведено ремонт та реконструкцію парадного входу в приміщенні амбулаторії в м. Скадовськ, реконструйовано опалювальну систему та придбано 10 вогнегасників. Також, оновлено та затверджено відповідним наказом плани та схеми евакуації, проведено ряд заходів, направлених на поліпшення стану охорони праці закладу, а саме: навчання, практичні заняття, лекції та бесіди. Розроблено систему оповіщення та план дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

У 2015 році завершено ремонтні роботи приміщення на першому поверсі районного будинку культури ім. Шевченка, відкрито виставкову залу студії для проведення культурно-масових заходів нових форм (вогників-зустрічей, засідань любительських об’єднань, лекторіїв, “круглих столів”, відео-лекцій тощо.). Зазначені роботи здійснюються власними силами працівників районного будинку культури ім. Шевченка за рахунок коштів спеціального рахунку закладу.

В Улянівському сільському будинку культури проведено капітальний ремонт стелі та даху фойє на суму 121,2 тис. грн з місцевого бюджету.

У Антонівкому сільському будинку культури проведено косметичний ремонт спортивної зали СБК за кошти ДПДГ Інституту рису УААН.

У Новомиколаївському сільському будинку культури своїми силами відремонтовано гурткову кімнату (театру мініатюр «Шосте почуття») на суму 5000 грн (кошти спец. рахунку).

У Радгоспненському сільському будинку культури проведено ремонт зали на суму 10000 грн за рахунок місцевого бюджету.

У 2015 році виконано капітальний ремонт даху та стелі центральної бібліотеки для дітей комунального закладу “Централізована бібліотечна система” на суму 257,3 тис. грн та здійснено поточний ремонт приміщення центральної бібліотеки для дітей комунального закладу “Централізована бібліотечна система” на суму 48,9 тис. грн за рахунок бюджетних коштів.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 28 листопада 2013 року №2 та зібрані...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 30 січня 2014 року №2 та зібрані службою...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 26 вересня 2013 року №3 та зібрані...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 24 квітня 2014 року №1 та зібрані службою...

Звіт начальника відділу житлово-комунального господарства райдержад-міністрації...
Регламенту Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, затвердженого розпорядженням голови районної державної...

Звіт начальника відділу житлово-комунального госпо-дарства та будівництва...
Регламенту Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області, затвердженого розпорядженням голови районної державної...

Голови районної державної адміністрації
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дітей районної державної адміністрації від 25 грудня 2014 року №2 та зібрані службою...

Голови районної державної адміністрації
Про конкурс на зайняття вакантної посади державної служби в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної...

Голови районної державної адміністрації
...

Голови районної державної адміністрації
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка