Пошук по сайту


Засідання громадської ради при районної державної

Засідання громадської ради при районної державної

Сторінка1/3
  1   2   3
ПРОТОКОЛ № 3

засідання громадської ради при районної державної

адміністрації
від 17.08.2012 року, 14.00 смт Теофіполь

Зал засідань районної ради
Присутні: 14 членів громадської ради

Відсутні: 4 члени громадської ради через поважні причини
Вів засідання: заступник голови райдержадміністрації: Олійник Леонтій

Петрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Про результати соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району за І півріччя поточного року

Інформує: Олійник Леонтій Петрович – заступник голови райдержадміністрації

СЛУХАЛИ: заступника голови райдержадміністрації Олійника Л.П., який ознайомив із результатами розвитку району у І півріччі 2012 року та завданнями на ІІ півріччя (виступ додається).

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію Олійника Л.П..
2. Про напрямки державної політики щодо розвитку громадянського суспільства.

Інформує: Олійник Леонтій Петрович – заступник голови райдержадміністрації

СЛУХАЛИ: заступника голови райдержадміністрації Олійника Л.П., який інформував про напрямки державної політики щодо розвитку громадянського суспільства, яка здійснюється органами виконавчої влади у формах консультацій з громадськістю та інформаційно-роз’яснювальної роботи з курсу модернізації держави.

Також Леонтій Петрович ознайомив присутніх із результатами роботи центральних та місцевих органів влади (виступ додається).

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію Олійника Л.П. та брати активну участь у консультаціях з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
3. Про результати виконання в районі соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.
Інформує:Шутяк Майя Валеріївна – заступник начальника управління

праці та соціального захисту

населення райдержадміністрації

СЛУХАЛИ: заступника начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Шутяк М.В., яка ознайомила присутніх із реалізацією соціальних ініціатив Президента України в районі.

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію Шутяк М.В.
3. Про положення нового Закону України «Про громадські об’єднання».

Інформує: Віркун Тетяна Вікторівна – начальник районного

управління юстиції

СЛУХАЛИ: начальника районного управління юстиції Віркун Т.В., яка ознайомила із положеннями нового Закону України «Про громадські об’єднання», а саме Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI "Про громадські організації" (вводиться в дію з 01.01.2013 року) розроблений у зв’язку з необхідністю конкретизувати процедури реалізації права на свободу об’єднання, передбаченого Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про захист основоположних свобод і прав людини (стаття 11).

Чинний Закон України «Про об’єднання громадян» містить численні норми, що суперечать зазначеній Конвенції, на що вказано рішеннями Європейського суду з прав людини, створюють колізії з нормами про державну реєстрацію юридичних осіб та деякими іншими законами.

Окрім встановлення обмежень, які не є необхідними у демократичному суспільстві, чинний закон перешкоджає реалізації конституційних прав. Зокрема, це відбувається через ускладнену систему реєстрації громадських організацій, необґрунтований в унітарній державі обов’язковий територіальний статус, відсутність визначених законом критеріїв державної підтримки та процедур залучення громадських організацій до підготовки рішень державних органів.

В новому законі визначення громадська організація це добровільне об’єднання осіб для спільного задоволення законних інтересів, здійснення та захисту прав і свобод. Зняття обмежень щодо захисту виключно членів дозволить громадським організаціям ефективніше здійснювати екологічну, просвітню діяльність, надання правової допомоги та інші суспільно-корисні види діяльності. Наголошується також, що громадські організації діють без одержання прибутку (стаття 1 закону).

У законі визначається, що засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, іноземці та/або особи без громадянства, а також юридичні особи приватного права.

Уточнено вимоги до змісту установчих документів відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі та Європейського суду з прав людини.

Однією з нововведень закону є підхід до діяльності громадських організацій без обмежень за територіальною ознакою (тобто без поділу громадських організацій на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), що дасть можливість громадським організаціям визначати територію своєї діяльності та вільно здійснювати статутну діяльність на всій території України без перереєстрації.

Законом передбачено нову концепцію легалізації громадських організацій, що дозволить уникнути тривалої та обтяжливої подвійної реєстрації. Зокрема, Міністерство юстиції України здійснюватиме:

- акредитацію осередків іноземних неурядових (громадських) організацій, зареєстрованих згідно з законодавством інших держав;

- підтвердження статусу "всеукраїнських" для громадських організацій;

- ведення єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій.

Територіальні органи Міністерства юстиції України здійснюватимуть експертизу установчих документів інших громадських організації, що легалізуються як шляхом державної реєстрації, так і шляхом повідомлення про їх заснування за місцезнаходженням відповідної громадської організації. Державна реєстрація громадських організацій як юридичних осіб здійснюється на загальних засадах після проведення експертизи установчих документів територіальними органами Міністерства юстиції.

Законом також передбачається, що осередки громадських організацій після набрання чинності цим законом не матимуть статусу юридичної особи; зареєстровані раніше осередки зможуть отримати свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за поданням зареєстрованої громадської організації.

Крім того, відповідно до статті 14 закону, будь-яка громадська організація може підтвердити статус "всеукраїнська" за умови наявності територіальних підрозділів у більшості регіонів України або відмовитись від нього.

Окремими статтями закону передбачено порядок акредитації відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій (стаття 13) та утворення громадських організацій без статусу юридичної особи (стаття 11).

З метою запобіганню втручання державних органів у діяльність громадських організацій, здійснення спеціальних контрольних повноважень виключно під час правової експертизи установчих документів громадських організацій та змін до установчих документів, а також за рішеннями адміністративних судів.

Також уточнено вичерпний перелік підстав для ліквідації (розпуску) громадських організацій.

До того ж, прикінцевими та перехідними положеннями закону передбачено безоплатну процедуру внесення змін до статутів громадських організацій протягом п'яти років від дати набрання чинності Закону, які пов’язані з набранням чинності цим Законом.
УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію Віркун Т.В.
4. Про підготовку та відзначення 21-ї річниці незалежності України

Інформує: Пасєка Анатолій Павлович – начальник відділу з питань

внутрішньої політики і зв’язків

з громадськими організаціями

та ЗМІ апарату адміністрації

СЛУХАЛИ: начальника відділу з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації Пасєку А.П., який у своєму виступі наголосив, що потрібно провести ряд першочергових заходів для належного відзначення річниці незалежності України та ознайомив з планом основних заходів, затверджених відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації (план заходів додається)

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію Пасєки А.П. та активно долучитись до підготовки та відзначення Дня незалежності України.


Лідери громадських організацій обмінялись думками щодо соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в державі, області, районі та обмінялись думками та пропозиціями щодо покращення ситуації.


Секретар _________________ В.Романович

Додаток
Виступ заступника голови

райдержадміністрації Олійника Л.П. на

засіданні громадської ради 17 серпня 2012 року
Шановні присутні !
Сьогодні ми підводимо підсумки проведеної роботи за І півріччя 2012 року. Робота, яка проводилася управліннями та відділами райдержадміністрації сприяла забезпеченню виконання плану більшості показників економічного і соціального розвитку району за січень-червень поточного року.

За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів за І квартал 2012 року район посідає 6 місце, тоді як за 2011 рік район знаходився на 10 місці.

За І півріччя 2012 року промислової продукції вироблено на суму 1,9 млн.грн., що становить 104,9% до відповідного періоду минулого року. Це обсяги ПП «Добрий хліб». Протягом звітного періоду підприємством вироблено 637 тонн хлібобулочних виробів, що становить 116,8% до аналогічного періоду 2011 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції за І півріччя 2012 року становить 78,3 млн.грн., що становить 75,4% до минулого року.

Причиною зменшення реалізації промислової продукції є зменшення оптово-відпускної ціни на цукор в порівнянні до минулого року. Станом на 1 липня 2012 року оптово-відпускна ціна на цукор становила 5,10 грн., тоді як станом на 01.07.2011 року ціна була 7,07 грн.

За І півріччя 2012 року ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» здійснив реалізацію продукції на експорт за межі України в сумі 900 тис.дол.США.

Рівень оплати за спожиту електроенергію за І півріччя 2012 року становить 99,9%.

За І півріччя 2012 року рівень оплати за спожи­тий природний газ наростаючим підсумком з по­чатку року становить 107,1%.

Виробництво валової продукції сільського господарства в порівнянні до відповідного періоду минулого року по сільськогосподарських підприємствах становить 110,8 % або 49,9 млн. грн.

Станом на сьогоднішній день по всіх категоріях господарств району скошено та обмолочено 11 261 га ранніх зернових та зернобобових культур, що становить 55,5% до запланованого, намолочено 49 084 тонн зерна при середній врожайності 43,6 цнт/га. Зокрема, обмолочено 4 620 га, намолочено 20 836 тонн зерна озимої пшениці, урожайність становить 45,1 цнт/га; озимого ячменю скошено і обмолочено 563 га, намолочено 1 881 тонну, урожайність становить 33,4 цнт/га; ярого ячменю скошено і обмолочено 5 230 га, намолочено 23 170 тонн, при середній урожайності 44,3 цнт/га; гороху скошено та обмолочено 803 га, намолочено 3 060 тонн при середній урожайності 38,1 цнт/га, що є найвищий показник в області.

Галузь тваринництва. По сільськогосподарських формуваннях району виробництво молока зросло до відповідного періоду минулого року на 10 відсотків, або на 865 тонн і становить 9 874 тонни. Виробництво м’яса у господарствах району складає 2 050 тонн, що на 12% більше минулого року.

Станом на 1 липня 2012 року в агроформуваннях району утримується 11 426 голів ВРХ, що на 482 голови (4,1%) менше минулого року, поголів’я корів збільшилось на 41 голову і становить 3 701 голову.

Найбільший спад ВРХ спостерігається в слідуючих господарствах: ТОВ «Святець» - на 199 голів, ПрАТ «Зернопродукт» - на 102 голови, СТОВ «Нива» і СТОВ «Волиця» по 70 голів.

Поголів’я свиней станом на 1 липня поточного року утримується в кількості 17 860 голів, що менше на 3 589 голів (17%) до відповідного періоду минулого року.

Найбільший спад в господарствах: ПрАТ «Зернопродукт» - на 2 987 голів, ТОВ «Святець» - на 778 голів, СТОВ «Нива» - на 336 голів.

Зросла продуктивність дійного стада, від корови за 6 місяців 2012 року отримано по 2 690 кг молока, що на 220 кг (8,9%) більше минулого року.

У І півріччі 2012 року сільськогосподарськими формуваннями для поновлення машинно-тракторного парку закуплено нову високопродуктивну техніку в кількості 35 одиниць на суму 5,2 млн.грн.

Щодо роботи відділу Держкомзему то реформування земельних відносин на селі дало можливість 13 792 громадянам оформити орендні відносини з господарниками району на загальну площу 35,1 тис. га і отримувати 16,4 млн.грн.

орендної плати. Орендна плата за паї в 100% договорів складає не менше 3% і більша їх вартості. Середня орендна плата за 1 пай склала 1 186 грн. Із загальної кількості земель державної власності сільськогосподарського призначення передано в оренду 3,2 тис.га – всього 124 договори, що забезпечує надходження до бюджету 100 тис.грн. в рік.

Із 72 ставків, які можна передати в оренду, передано 38, в тому числі за межами населених пунктів – 28 на площі 418 га.

В районі проводиться повторна грошова оцінка земель. Станом на 01.07.2012 року завершена робота по Гаврилівській сільській раді. По інших робота проводиться.

До зведеного бюджету за І півріччя надійшло коштів в сумі 15 384,6 тис.грн., що становить 102,8% від прогнозних показників.

Виконання місцевого бюджету за 6 місяців поточного року при завданні 10 496,6 тис.грн. забезпечено у розмірі 11 333,8 тис.грн., що становить 108%.

Станом на 1 липня 2012 року податковий борг до зведеного бюджету становить 744,2 тис.грн., в тому числі 148,1 тис.грн. до державного бюджету, до місцевого бюджету 596,1 тис.грн. В порівняні до 01.01.2012 року борг до зведеного бюджету зменшився на 90,4 тис.грн., в тому числі до місцевого бюджету зменшився на 189,5 тис.грн.

Найбільші боржники: СТОВ «Маяк» - 313,8 тис.грн. (підприємство перебуває у стадії банкрутства-триває ліквідаційна процедура); ТОВ «Турівка» - 154,9 тис.грн. (підприємство перебуває у стадії банкрутства-триває ліквідаційна процедура); СТОВ «Хлібороб» - 104,2 тис.грн.(по підприємству ініціюється порушення справи про банкрутство).

До загального фонду бюджет району за січень-червень 2012 року надійшло коштів в сумі 51 995,6 тис.грн., що становить 96,8% до плану на звітний період. Власних доходів без врахування обсягу міжбюджетних трансфертів надійшло 8 174,2 тис.грн., що становить до плану 101,8%. До відповідного періоду минулого року надходження власних доходів загального фонду бюджету збільшились на 3,6%.

Надходження до Пенсійного фонду за І півріччя 2012 року склали 27 255,9 тис.грн., що на 6 694,4 тис.грн. (32%) більше до відповідного періоду минулого року.

Надходження власних коштів склали 24 012,2 тис.грн., що на 3 860,1 тис.грн. більше до минулого року, темп росту до минулого року становить 119,2%. Планове завдання виконано на 103,8%.

Середній розмір пенсії станом на 1 липня 2012 року становить 1155 грн., в порівнянні до минулого року він зріс на 156 грн. (15,7%).

Заборгованість платників до Пенсійного фонду станом на 1 липня 2012 року становить 303,2 тис.грн. Загальну суму боргу до початку року збільшено на 15,2 тис.грн. або на 5,3%.

Борг економічно-активних підприємств зменшено до початку року на 4,8 тис.грн. або 13,3% і становить 31,3 тис.грн.

Станом на 1 липня 2012 року середня заробітна плата штатних працівників району склала 2 250 грн., що на 39% або 627 грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Розмір середньої зарплати у червні 2012 року на 1 156 грн. перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи, який становить у червні 2012 року 1 094 грн.

Заробітна плата працівників сільського господарства району у червні 2012 року склала 1 859 грн., що на 58 грн. менше до травня 2012 року.

За січень-червень 2012 року в районі створено 160 нових робочих місць, що становить 64% до річного завдання.

Вживалися в районі відповідні заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

Всього на обліку в центрі зайнятості за І півріччя перебувало 1 858 чоловік, що на 12,7% менше ніж було в 2011 році. За звітний період прцевлаштовано, пройшли навчання, залучено до громадських робіт 1 593 особи, що становить 85,3% до ринку праці, із них працевлаштовано 762 особи.

Станом на 1 липня 2012 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 803 особи, що на 52 особи більше ніж було у 2011 році.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 1 липня становить 5,0%, який зріс до минулого року на 0,8%.

За І півріччя 2012 року у розвиток економіки району підприємствами та організаціями спрямовано біля 35 млн.грн. капітальних інвестицій, в тому числі в основний капітал 30 млн.грн., що є на рівні минулого року.

Обсяг роздрібного товарообороту за І квартал 2012 року становить 11 095,5 тис.грн., що становить 115,2% до відповідного періоду минулого року. Абсолютний приріст роз­дрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб у розрахунку на оди­ницю населення до відпо­відного періоду поперед­нього року становить 48,8 грн.

У І півріччі 2012 року на душу населення обсяг товарообороту складав 396,3 грн. (приріст 48,8 грн.).

Обсяг реалізованих послуг по району становить 2 102,7 тис.грн. Абсолютний приріст об­сягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідно­го періоду попереднього року становить 0,4 грн.

Значні обсяги будівельних робіт за І півріччя 2012 року проводилися по ремонту автомобільних доріг. З обласного бюджету виділено кошти на ремонт доріг району в сумі 665,2 тис.грн., субвенція з державного бюджету виділена в сумі 767,3 тис.грн.

По комунальних дорогах завершено ремонт доріг по Базалійській селищній раді, Ординецькій сільській раді, Новоставецькій, Ільковецькій сільських радах. Проводяться підготовчі роботи по ремонту доріг Святецької, Гальчинецької сільських рад та однієї з вулиць Новоставецької сільської ради.

9 сільських рад уклали договори по ремонту доріг, а саме: Турівська, Олійницька, Михнівська, Ільковецька, Великолазучинська, Карабіївська, Ординецька, Михиринецька сільські та Базаліська селищна ради.

Найбільші роботи виконано по ремонту доріг Теофіпольською філією райавтодор. За І півріччя 2012 року роботи виконано на суму 1 151 тис.грн., в тому числі дороги державного значення – 504,9 тис.грн., дороги місцевого значення – 646,1 тис.грн., з них 34 тис.грн. за рахунок місцевих бюджетів. Крім того, по комунальних дорогах роботи проведено на суму 55,1 тис.грн., по договорах з сільськими радами та іншими замовниками на суму 29,9 тис.грн.

КП «Тепловик» за І півріччя 2012 року виконано ремонтних робіт на суму 109 тис.грн., в тому числі по вуличному освітленню на 80 тис.грн. Роботи по освітленню проводилися в селах Новоставці та Святець.

Виробничим управлінням житлово-комунального господарства по благоустрою селища виконано роботи на суму 219,5 тис.грн., по капітальному ремонту водопровідної мережі в житловому будинку по вул.Б.Хмельницького,6 використано кошти в сумі 21 тис.грн.

Заборгованість усіх споживачів за житлово-комунальні послуги станом на 1 липня 2012 року становить 1 756,3 тис.грн. – це майже в 2 рази менше ніж було на 1 липня минулого року, в тому числі заборгованість по КП «Тепловик» становить 163,9 тис.грн., ВУЖКГ – 256,9 тис.грн., філії ПАТ «Хмельницькгаз» - 1 229,6 тис.грн., району електричних мереж – 105,9 тис.грн.

За використаний природний газ КП «Тепловик» станом на 1 липня заборгувало 353,9 тис.грн., в тому числі різниця в ціні газу становить 96,9 тис.грн., різниця в тарифах – 102 тис.грн.

Проводиться відповідна робота по виконанню завдань, передбачених у галузях освіти, культури, охорони здоров’я.

В районі працює 38 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 3 190 учнів, дошкільну освіту забезпечують 37 дошкільних навчальних закладів, в яких перебуває 1 063 дітей.

100% у всіх школах району організовано харчування дітей. На харчування використано кошти в сумі 391,6 тис.грн. бюджетних та 304,9 тис.грн. позабюджетних коштів.

З 1 січня 2012 року введено посаду технолога при господарській групі відділу освіти та забезпечено централізований підвіз продуктів до навчальних закладів району.

9 шкільних автобусів здійснюють підвіз 268 учнів (100%).
На даний час проводиться оздоровлення дітей. На базі 38 загальноосвітніх навчальних закладів працювали пришкільні оздоровчі табори, в яких оздоровлювались та відпочивали 2 587 дітей, на харчування було виділено 76,7 тис.грн. 160 дітей відпочивали в спортивно-оздоровчому наметному таборі

«Гарт», 16 дітей пільгових категорій оздоровлюється в дитячому оздоровчому центрі «Сонячний» Херсонської області, на що виділено кошти з місцевого бюджету в сумі 36,4 тис.грн. Всього оздоровленням та відпочинком планується охопити 2 814 дітей (90%).

Основними завданнями у закладах освіти у 2012 році є:

- реконструкція приміщення аварійного корпусу Теофіпольської ЗОШ І-Ш ступенів № 1;

- будівництво модульних котелень: Гальчинецька ЗОШ І-Ш ст., Волице-Полівська ЗОШ І-Ш ст., Базалійська ЗОШ І-Ш ст., Святецька ЗОШ І-Ш ст., Поляхівський НВК «ЗОШ І-Ш ст.-колегіум», Новоставецької ЗОШ І-Ш ст., Теофіпольської ЗОШ І-Ш ст. № 2;

- заміна котлів у Кунчанській ЗОШ І-Ш ст., Турівській ЗОШ І-П ст.

Основними пріоритетними завданнями в галузі медицини є:

- покращення матеріально-технічної бази закладів;

- проведення утеплення корпусів лікарні;

- ремонт адміністративного корпусу та переведення інфекційного відділення з території цукрового заводу на територію ЦРЛ;

- проведення ремонту пральні та автоклавної;

- завершення будівництва модульної котельні.

За І півріччя 2012 року відділом культури та туризму в районі було проведено понад 50 культурно-масових заходів.

Центральна районна бібліотека та 4 сільських бібліотеки (Новоставецька, Святецька, Гальчинецька та Базалійська) приймають участь у інвестиційному проекті «Бібліоміст». Дані бібліотеки отримають 15 укомплектованих комп’ютерів, ліцензійне програмне забезпечення, набір обладнання для створення локальної мережі та підключення до мережі Інтернет. На даному етапі бібліотеки підготували кімнати для прийому бібліотечної техніки.

За кошти мецената Гереги О.В. у дитячій музичній школі проведено заміну даху, пофарбовано фундамент та фасад школи.

Станом на 1 липня 2012 року установами культури надано платних послуг на суму 81,8 тис.грн.

На даний час в районі проходить фестиваль «Молоді таланти Теофіпольщини». Концерти відбулися у селах: Михнівка, Волиця, Шибено.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Веде засідання: Киричок Ніна Петрівна – голова громадської ради при райдержадміністрації

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Запрошені: В. Писарук, М. Корнійчук – представники від районної організації «Батьківщина»

Засідання: Киричок Ніна Петрівна – голова Громадської ради при райдержадміністрації
Громадської ради Теофіпольський районний осередок інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації...

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Запрошені: перший заступник голови райдержадміністрації Вільшинський Петро Григорович, голова районної ради Лебединський Віктор Вікторович,...

Протокол засідання Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої...
Присутні: члени та експерти Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої освіти – 8 осіб (додаток №1), секретар Громадської...

Протокол засідання Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької...
Присутні: члени Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої освіти – 7 осіб: Стебельська О. С, (голова), Бондаренко А.І. (секретар),...

Рішення (Проект) від
Затвердити склад Громадської ради при виконавчому комітеті Боярської міської ради (додається)

Нака з
Україні ” та на виконання п. 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова від 20. 07. 11 №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту...

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст. Маловисківської районної ради Кіровоградської області та Робочої програми державної...

Засідання Ради навчального закладу 5; засідання піклувальної ради...
Кульбач Л. М., яка звітувала перед громадкістю про реалізацію управлінських, методичних, навчальних та виховних проектів у 2015/2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка