Пошук по сайту


Засідання громадської ради при районній державній адміністрації

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 3

засідання громадської ради при районній державній адміністрації

смт Теофіполь 12 вересня 2014 року

зал засідань районної ради 10.00 год.
Присутні: 11 членів громадської ради

Відсутні: 2 члени громадської ради через поважні причини
Запрошені: голова райдержадміністрації Кучерук Юрій Юрійович.
Веде засідання: Киричок Ніна Петрівна – голова громадської ради при райдержадміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ


Вступ

(Киричок Ніна Петрівна – голова Громадської ради при РДА)

1. Про Закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Інформує: Віркун Тетяна Вікторівна - начальник Теофіпольського районного управління юстиції.
2. Про соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції

Інформує: Оцалюк Оксана Олександрівна – начальник відділу забезпечення виконавчої діяльності управління соціального захисту населення.
3. Різне.
1. Про Закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.
СЛУХАЛИ: Віркун Тетяну Вікторівну - начальника Теофіпольського районного управління юстиції, яка зазначила, що Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншим міжнародно-правовим актам є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Основою гуманітарної, соціальної та економічної політики держави Україна стосовно населення тимчасово окупованої території України є захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин.

Стаття 1. Правовий статус тимчасово окупованої території України

1. Тимчасово окупована територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Стаття 2. Мета Закону

1. Цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 3. Тимчасово окупована територія

1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Стаття 4. Правовий режим тимчасово окупованої території

1. На тимчасово окупованій території на строк дії цього Закону поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина.

2. Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

3. Правовий режим тимчасово окупованої території може бути визначено, змінено чи скасовано виключно законами України.

Стаття 5. Захист прав і свобод людини і громадянина, культурної спадщини на тимчасово окупованій території

1. Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території.

2. Україна зобов'язується підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв'язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території.

3. Відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

4. Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

5. Кабінет Міністрів України здійснює постійний моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території, за результатами якого оприлюднює та надає відповідну інформацію міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та вживає необхідних заходів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює згідно із законом парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території.

6. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам, громадським об'єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію.

Держава Україна всіма можливими засобами сприятиме відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди Російською Федерацією.

7. Відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Стаття 6. Забезпечення права громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, на отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

1. Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, за місцем їх перебування.

2. Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

3. Для внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування громадян, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Стаття 8. Захист виборчих прав громадян України на тимчасово окупованій території

1. Під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться.

2. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, створюються умови для вільного волевиявлення під час виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму на іншій території України.

3. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, мають право реалізувати своє право голосу на таких виборах або всеукраїнському референдумі шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

4. У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, утвореному в межах Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя, проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі не проводяться.

5. На тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевий референдум не проводяться.

6. Органи ведення Державного реєстру виборців, утворені на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ведення Державного реєстру виборців не здійснюють. Порядок доступу до записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цих органів ведення Державного реєстру виборців, а також актуалізації цих записів встановлюються Центральною виборчою комісією.

УХВАЛИЛИ: інформацію Т. Віркун взяти до відома.
2. Про соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції
СЛУХАЛИ: Оцалюк Оксану Олександрівну – начальника відділу забезпечення виконавчої діяльності управління соціального захисту населення. Оксана Олександрівна зазначила, що в Теофіпольському районі проживає тимчасово переселених 49 родин – це 22 родини з Донецької області, 26 родин з Луганської області та одна родина  з АР Крим. Сорок  сім  родин проживають у родичів. Дві родини поселені  в  гуртожиток  Теофіпольського професійно – аграрного ліцею с. Коров’є. Загалом на території району проживає 125 осіб тимчасово переселених громадян, з них 38 дітей. 23 дітей влаштовано  до навчальних закладів району, 6 дітей влаштовано до дошкільних навчальних закладів, 1 дитина  проходить курс реабілітації в Теофіпольському  центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Чотири родини переселенців повернулися назад до попереднього місця проживання.

Одинадцять  родин, які приїхали  з зони АТО на тимчасове проживання звернулися за продовженням соціальних виплат. Відповідно до вищезазначених звернень  управлінням соціального захисту населення зроблено письмові запити  на одержання особових справ отримувачів допомог за місцем реєстрації. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 серпня 2014 року №145/2014 створено робочу моніторингову групу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Робочою групою проводяться засідання  на яких вирішуються нагальні проблеми переселенців. 

При обстеженні даних сімей виявилося, що є потреба в осінньо-зимовому одязі та взутті, в засобах гігієни та продуктах харчування.

За рішенням робочої групи створено банк одягу, про що в району газету „Життя Теофіпольщини”  було дано оголошення. Дякуючи небайдужим жителям району деякі родини частково забезпеченні осінньо-зимовим одягом, підприємцями району надано засобів гігієни на суму близько 5000грн. Але, на сьогоднішній день повністю не вирішена проблема в забезпеченні в осінньо-зимовим одягом та взуттям.

При управлінні соціального захисту створено банк даних щодо осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Проводиться щоденний моніторинг проблем тимчасово переміщених громадян, та вживаються заходи щодо їх вирішення.
УХВАЛИЛИ: інформацію О.Оцалюк взяти до відома.
3. В різному на розгляд виносились питання  благоустрою селища, а саме ремонту доріг, відкриття дитячого кафе, збільшення кількості дитячих майданчиків, лавочок, мусорних баків, про забруднення навколишнього середовища від спалювання осінніх відходів.

Стосовно розглянутих питань заслухано пропозиції від членів громадської ради.

З метою вирішення проблемних питань прийнято рішення підготувати офіційні листи та надати для розгляду голові райдержадміністрації Юрію Кучеруку.     

Голова громадської ради Н. Киричок

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Запрошені: В. Писарук, М. Корнійчук – представники від районної організації «Батьківщина»

Засідання громадської ради при районній державній адміністрації
Запрошені: перший заступник голови райдержадміністрації Вільшинський Петро Григорович, голова районної ради Лебединський Віктор Вікторович,...

Засідання: Киричок Ніна Петрівна – голова Громадської ради при райдержадміністрації
Громадської ради Теофіпольський районний осередок інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації...

Розпорядження
Створити громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком

Протокол засідання Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої...
Присутні: члени та експерти Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої освіти – 8 осіб (додаток №1), секретар Громадської...

Засідання громадської ради при районної державної
Про результати соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району за І півріччя поточного року

Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається...
Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Розпорядження
Про створення при районній державній адміністрації робочої групи з підтримки та впровадження заходів щодо засудження комуністичного...

Голови районної державної адміністрації
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в районній державній адміністрації

Звіт голови районної державної адміністрації про виконання
Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення районної ради від 7 серпня 1997 року №157 “Про делегування повноважень районної ради...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка