Пошук по сайту


Тяжкості тілесних ушкоджень

Тяжкості тілесних ушкоджень

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


С. О. СафроновМЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО
ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКИХ І СЕРЕДНЬОЇ
ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

Харків 2003ББК 67.9(4УКР)623

С 21

УДК 343. 977


Сафронов С.О.

С 21 Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень – Харків, 2003. – 175 с.

ISBN 966-96282-3-7
Рецензенти:

Н. І. Клименко, д-р. юрид. наук, проф., професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка,

В. А. Колесник, канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедри криміналістики Національної академії Служби безпеки України,

М. М. Тагаєв, канд. мед. наук, доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ.


Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок та практичних рекомендацій щодо особливостей розкриття та розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. У роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання які виникають при розслідуванні злочинів зазначеної категорії та сформульовані відповідні рекомендації, які сприяють ефективному провадженню кримінального судочинства на стадії дізнання та досудового слідства. Зокрема, у посібнику містяться основні положення методики розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень, рекомендації щодо проведення основних слідчих дій, питання щодо постзлочинної діяльності особи, яка вчинила злочин. Приділяється значна увага стосовно встановлення суб’єктивної сторони злочинів.

Робота є першою працею в Україні. Вона заснована на методологічній, теоретичній та емпіричній базі дисертації автора і не носить апріорного характеру.

Для студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників правоохоронних органів України.

ISBN 966-96282-3-7

© Сафронов С.О., 2003

ЗМІСТ:
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..............................................................…....………….…. 4

ПЕРЕДМОВА..............................................…....................................................…..………………5

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКИХ І СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ……………………………………………………………………..7

    1. Криміналістична характеристика умисного заподіяння тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень..……............................................................................……………....…7

1.2. Постзлочинна діяльність особи, яка вчинила злочин..….................………….…..………34

1.3. Слідчі ситуації.......................................…......................….......................…..….………….43
РОЗДІЛ 2. РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКИХ І СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ…….…………………………………48

2.1. Порушення кримінальної справи про умисне заподіяння тяжкого або

середньої тяжкості тілесного ушкодження....……….....……..........……….........……......48

2.2. Обставини, що підлягають встановленню..........................…......................…...……….....57

2.3. Типові версії..................................................….........................….....….......…….……....…. 64

2.4. Організація і планування розслідування…................................................…………..…….71

2.5. Особливості використання окремих видів спеціальних пізнань....………………..…….101
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІДЧИХ ДІЙ…..……109

  1. Особливості тактики проведення огляду місця події…......................…..……….………109

  2. Особливості тактики проведення освідування…......................…...........………………...118

  3. Особливості тактики проведення допиту....…............................…..............…….………..125

3.4. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події….………153

ДОДАТКИ........................................................…………..…………………………………….…159

ЛІТЕРАТУРА...….……………………………..........………………………………..……...….164
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:

ВОтаОП – Відтворення обстановки та обставин події.

КК – Кримінальний кодекс України.

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс України.

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення.

ОВС – Органи внутрішніх справ України.

ОРД – Оперативно-розшукова діяльність.

ОРЗ – Оперативно-розшукові заходи.

Правила - Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

СМЕ – Судово-медична експертиза.

УВП – Установа виконання покарань.

УОІ – Управління оперативною інформацією.

ЦКУ – Цивільний кодекс України.

абз. – абзац.

п. – пункт.

ст. – стаття.

таб. – Таблиця відсотків втрати загальної працездатності в результаті різноманітних травм, передбачених правилами особистого страхування й отриманих у період дії договору страхування: Додаток до Інструкції…[87].

ч. – частина.

[9.c.18] – перша цифра (9) означає порядковий номер літературного джерела за списком використаної літератури, друга (18) – вказує номер сторінки на яку робиться посилання.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вимоги до рівнів шуму та вібрації
Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях", затверджених Міністерством охорони здоров'я срср, гр n 2411-81 "Гігієнічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка